Praktyczne zastosowanie aplikacji dla dostawców usługi

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące konfiguracji i korzystania z Kaspersky Security Center.

Ta sekcja zawiera zalecenia dotyczące instalacji, konfiguracji i korzystania z aplikacji, a także opisuje sposoby rozwiązywania typowych problemów występujących podczas działania aplikacji.

W tej sekcji

Planowanie instalacji Kaspersky Security Center

Instalacja i wstępna konfiguracja

Pozostałe rutynowe zadania

Dodatki

Przejdź do góry