Praca w środowisku chmury

Ta sekcja zawiera informacje o zdalnej instalacji i konserwacji Kaspersky Security Center w środowiskach chmury, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure lub Google Cloud.

Adresy stron internetowych Amazon Web Services, cytowane w tym dokumencie, pochodzą z września 2020 roku.

W tej sekcji

Informacje o pracy w środowisku chmury

Scenariusz: Wdrażanie ochrony dla środowiska chmury

Wymagania wstępne wdrożenia Kaspersky Security Center w środowisku chmury

Opcje licencjonowania w środowisku chmury

Opcje bazy danych do pracy w środowisku chmury

Praca w środowisku chmury Amazon Web Services

Praca w środowisku chmury Microsoft Azure

Wymagania wstępne urządzeń klienckich w środowisku chmury niezbędnych do pracy z Kaspersky Security Center

Kreator konfiguracji środowiska chmury

Sprawdzanie konfiguracji

Grupa urządzeń w chmurze

Przeszukiwanie segmentu sieci

Instalowanie aplikacji na urządzeniach w środowisku chmury

Przeglądanie właściwości urządzeń w chmurze

Synchronizacja z chmurą

Zobacz również:

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center 11 Web Console

Przejdź do góry