Aktualizowanie Kaspersky Security Center z poprzedniej wersji

Możesz zainstalować Serwer administracyjny w wersji 11 na urządzeniu, na którym jest zainstalowana wcześniejsza wersja Serwera administracyjnego (począwszy od wersji 10 Service Pack 1). Podczas aktualizowania do wersji 11 wszystkie dane i ustawienia z poprzedniej wersji Serwera administracyjnego zostają zachowane.

W celu zaktualizowania wcześniejszej wersji Serwera administracyjnego do wersji 11:

 1. Uruchom plik wykonywalny setup.exe dla wersji 11.

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky Lab do zainstalowania.

  W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Instaluj Serwer administracyjny Kaspersky Security Center 11, aby uruchomić Kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

  Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną i Politykę prywatności. Jeśli zgadzasz się na wszystkie warunki Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, w sekcji Potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję następujące zaznacz następujące pola:

  • warunki i postanowienia tej Umowy licencyjnej
  • Politykę prywatności opisującą obsługę danych

  Instalacja aplikacji na urządzeniu będzie kontynuowana po zaznaczeniu pól. Kreator instalacji wyświetla pytanie o utworzenie kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego dla wcześniejszej wersji.

  Kaspersky Security Center obsługuje przywracanie danych z kopii zapasowej Serwera administracyjnego utworzonej przez starszą wersję aplikacji.

 2. Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową, w otwartym oknie Kopia zapasowa Serwera administracyjnego zaznacz pole Utwórz kopię zapasową Serwera administracyjnego.

  Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego jest tworzona przez narzędzie klbackup. Narzędzie to jest zawarte w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji i znajduje się w głównym folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center.

 3. Zainstaluj Serwer administracyjny w wersji 11, postępując zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

  Należy unikać przerywania działania Kreatora instalacji. Anulowanie aktualizacji na etapie instalacji Serwera administracyjnego może spowodować błąd zaktualizowanej wersji Kaspersky Security Center.

 4. Dla urządzeń, na których została zainstalowana wcześniejsza wersja Agenta sieciowego, utwórz i uruchom zadanie zdalnej instalacji nowej wersji Agenta sieciowego.

  Po zakończeniu wykonywania zadania zdalnej instalacji, wersja Agenta sieciowego zostanie zaktualizowana.

Jeżeli podczas instalacji Serwera administracyjnego pojawią się problemy, będziesz mógł przywrócić poprzednią wersję Serwera administracyjnego przy pomocy kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego utworzonej przed aktualizacją.

Jeśli w sieci zainstalowano przynajmniej jeden Serwer administracyjny w nowej wersji, inne Serwery administracyjne w sieci mogą zostać zaktualizowane przy pomocy zadania zdalnej instalacji, korzystając z pakietu instalacyjnego Serwera administracyjnego.

Jeśli aktualizujesz Serwer administracyjny z wcześniejszej wersji, wszystkie zainstalowane wtyczki są automatycznie usuwane. Zostaną zainstalowane nowe wersje tych wtyczek.

Jeśli aktualizujesz Konsolę administracyjną z wcześniejszej wersji, zainstalowane wtyczki, które obsługują aktualizację, są automatycznie aktualizowane. Wtyczki, które nie obsługują aktualizacji, są automatycznie usuwane, a następnie zostają zainstalowane nowe wersje tych wtyczek.

Przejdź do góry