Aplikacje Kaspersky Lab. Zdalna instalacja

Ta sekcja opisuje metody zdalnej instalacji aplikacji firmy Kaspersky Lab i ich usuwanie z urządzeń w sieci.

Przed zainstalowaniem aplikacji na urządzeniach klienckich należy upewnić się, że sprzęt i oprogramowanie tych urządzeń klienckich spełniają stosowne wymagania.

Agent sieciowy jest składnikiem umożliwiającym łączenie się Serwera administracyjnego z urządzeniami klienckimi. Dlatego też Agent sieciowy musi być zainstalowany na każdym urządzeniu klienckim, które będzie połączone ze zdalnym scentralizowanym systemem kontroli. Urządzenie, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny, może użyć tylko wersji serwerowej Agenta sieciowego. Ta wersja jest częścią Serwera administracyjnego, która jest z nim instalowana i usuwana. Nie ma konieczności instalowania Agenta sieciowego na tym urządzeniu.

Agent sieciowy może być instalowany lokalnie lub zdalnie podobnie jak każda inna aplikacja. Podczas zdalnego instalowania aplikacji zabezpieczających poprzez Konsolę administracyjną możesz zainstalować Agenta sieciowego wraz z tymi aplikacjami zabezpieczającymi.

Agenty sieciowe mogą się różnić w zależności od aplikacji Kaspersky Lab, z którymi pracują. W niektórych przypadkach Agent sieciowy może być instalowany tylko lokalnie (w celu uzyskania szczegółowych informacji przeczytaj dokumentację dla konkretnej aplikacji). Wystarczy tylko raz zainstalować Agenta sieciowego na urządzeniu klienckim.

Aplikacje firmy Kaspersky Lab są zarządzane poprzez Konsolę administracyjną przy użyciu wtyczek zarządzających. Dlatego, aby mieć dostęp do interfejsu do zarządzania aplikacjami poprzez Kaspersky Security Center, na stacji roboczej administratora należy zainstalować odpowiednią wtyczkę zarządzającą.

Możesz przeprowadzić zdalną instalację aplikacji ze stacji roboczej administratora w oknie głównym Kaspersky Security Center.

Aby zdalnie zainstalować oprogramowanie, musisz utworzyć zadanie zdalnej instalacji.

Utworzone zadanie zdalnej instalacji zostanie uruchomione zgodnie z jego terminarzem. Możesz przerwać instalację, ręcznie zatrzymując wykonywanie zadania.

Jeśli zdalna instalacja aplikacji zwróciła błąd, możesz sprawdzić, co spowodowało ten błąd i naprawić go przy pomocy narzędzia do przygotowywania zdalnej instalacji.

Możesz monitorować proces zdalnej instalacji aplikacji firmy Kaspersky Lab w sieci, korzystając z raportu ze zdalnej instalacji.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o zarządzaniu wymienionymi aplikacjami za pośrednictwem Kaspersky Security Center zajrzyj do dokumentacji dla konkretnej aplikacji.

W tej sekcji

Instalowanie aplikacji przy pomocy zadania zdalnej instalacji

Instalowanie aplikacji przy pomocy Kreatora zdalnej instalacji

Wyświetlanie raportu wdrażania ochrony

Zdalne usuwanie aplikacji

Praca z pakietami instalacyjnymi

Pobieranie aktualnych wersji aplikacji

Przygotowywanie urządzenia do zdalnej instalacji. Narzędzie riprep.exe

Przygotowanie urządzenia Linux do zdalnej instalacji Agenta sieciowego

Przejdź do góry