Dostosowanie punktów dystrybucji i bram połączenia

Struktura grup administracyjnych w Kaspersky Security Center pełni następujące funkcje:

Podczas tworzenia struktury grup administracyjnych należy wziąć pod uwagę topologię sieci organizacji dla optymalnego przydzielenia punktów dystrybucji. Optymalne przydzielenie punktów dystrybucji pozwala na zmniejszenie ruchu w sieci organizacji.

W zależności od schematu organizacyjnego oraz topologii sieci, w strukturze grup administracyjnych można zastosować następujące standardowe konfiguracje:

Urządzenia pełniące rolę punktów dystrybucji muszą być chronione, włączając w to ochronę fizyczną, przed wszelkim nieautoryzowanym dostępem.

W tej sekcji

Standardowa konfiguracja punktów dystrybucji: Jedno biuro

Standardowa konfiguracja punktów dystrybucji: Małe zdalne biura

Wskazywanie zarządzanego urządzenia jako punktu dystrybucji

Podłączanie nowego segmentu sieci za pomocą urządzeń Linux

Podłączanie urządzenia Linux jako bramy połączenia w strefie zdemilitaryzowanej

Podłączanie urządzenia Linux do Serwera administracyjnego za pośrednictwem bramy połączenia

Lokalna instalacja Agenta sieciowego na urządzeniu określonym jako punkt dystrybucji

Używanie punktu dystrybucji jako bramy połączenia

Dodawanie zakresów IP do listy skanowanych zakresów punktu dystrybucji

Przejdź do góry