Informacje o przełączaniu Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne

Kaspersky Security Center oferuje opcję przełączania Agenta sieciowego na urządzeniu klienckim na inne Serwery administracyjne, jeśli następujące ustawienia sieci zostały zmienione:

Ta funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku Agentów sieciowych zainstalowanych na urządzeniach z systemem Windows .

Początkowe ustawienia połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym są definiowane podczas instalacji Agenta sieciowego. Następnie, jeśli reguły przełączania Agenta sieciowego na inne Serwery administracyjne zostały zmienione, Agent sieciowy odpowiada na zmiany w ustawieniach sieci w następujący sposób:

Agent sieciowy przełącza się do zasady użytkownika mobilnego tylko wtedy, gdy opcja Włącz tryb użytkownika mobilnego, gdy Serwer administracyjny nie jest dostępny jest włączona w ustawieniach zasady Agenta sieciowego.

Ustawienia połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym są zapisywane w profilu połączenia. W profilu połączenia możesz utworzyć reguły przełączania urządzeń klienckich do zasad użytkownika mobilnego, a także skonfigurować profil tak, aby mógł być używany tylko do pobierania uaktualnień.

Przejdź do góry