Nowości

Kaspersky Security Center 12 posiada kilka nowych funkcji i udoskonaleń.

Kaspersky Security Center 12.2

Kaspersky Security Center 12.2 działa teraz z systemem Microsoft Windows 10 20H2 (Serwer administracyjny, Agent sieciowy, Konsola administracyjna i Kaspersky Security Center 12.2 Web Console).

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi certyfikatów Apple, Chromium, Safari i Firefox, ważność certyfikatów została zmieniona.

Możesz teraz zarządzać urządzeniami z systemem iOS 14 i Android 11.

Kaspersky Security Center 12.2 Web Console

Do konsoli Kaspersky Security Center 12.2 Web Console dodano następujące funkcje:

Kaspersky Security Center 12.1

Kaspersky Security Center 12.1 działa teraz z 32-bitowym/64-bitowym systemem Microsoft Windows 10 20H1 (Serwer administracyjny, Agent sieciowy, Konsola administracyjna i Kaspersky Security Center 12.1 Web Console).

Kaspersky Security Center 12.1 Web Console

Do konsoli Kaspersky Security Center 12.1 Web Console dodano następujące funkcje:

Kaspersky Security Center 12 Web Console

W konsoli Kaspersky Security Center Web Console wprowadzono kilka następujących udoskonaleń:

Zarządzanie KasperskyOS for Thin Client

Kaspersky Security Center umożliwia zarządzanie urządzeniami z zainstalowanym programem KasperskyOS for Thin Client 1.0. Dostępne są następujące funkcje:

Więcej informacji o zarządzaniu KasperskyOS for Thin Client można znaleźć w dokumentacji do KasperskyOS for Thin Client 1.0.

Migracja do Kaspersky Security Center Cloud Console

Jeśli chcesz, możesz użyć Kreatora migracji do przełączenia z programu Kaspersky Security Center, zainstalowanego w Twojej sieci, do konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console. Migracja jest możliwa, jeśli posiadasz zainstalowany program Kaspersky Security Center Web Console, Serwer administracyjny jest w wersji 12, a wszystkie instancje Agenta sieciowego zainstalowane na zarządzanych urządzeniach są w wersji 10 Service Pack 3 lub nowszej.

Obsługa zarządzania szyfrowaniem w hierarchii Serwerów administracyjnych

Zaszyfrowane zarządzane urządzenia mogą być teraz przenoszone między Serwerami administracyjnymi. Na przykład, jeśli użytkownik takiego urządzenia odwiedzi lokalne biuro z podrzędnym Serwerem administracyjnym, urządzenie użytkownika nawiąże połączenie z podrzędnym Serwerem administracyjnym, a gdy ten użytkownik wróci do głónego biura, urządzenie nawiąże połączenie z głównym Serwerem administracyjnym.

Agent sieciowy

W oknie właściwości Agenta sieciowego możesz wyświetlić informacje o sprzęcie zainstalowanym na urządzeniach klienckich działających pod kontrolą systemu Linux.

Aplikacje zabezpieczające firmy Kaspersky dla systemu macOS oraz dla systemu Linux mogą być teraz zainstalowane automatycznie za pośrednictwem Agenta sieciowego.

Eksportuj SIEM

Pola „Silnik” i „Metoda” dla zdarzeń dotyczących aktywności wirusów są teraz przesyłane do systemów SIEM. Obsługiwane są następujące nowe systemy SIEM:

Obsługa MariaDB

Możesz użyć MariaDB, bazy danych typu open source, jako alternatywnej bazy danych dla Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center w ten sam sposób, w jaki pracujesz z MySQL.

Integracja

Lista Metody OpenAPI zostanie rozwinięta. Dodano następujące elementy:

Więcej informacji o metodach OpenAPI można znaleźć w pliku kscopenapi.chm, który znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym.

Obsługa nowych aplikacji firmy Kaspersky

Kaspersky Security Center działa teraz z Kaspersky Sandbox i Kaspersky Embedded Systems Security.

Kaspersky nie wspiera już Kaspersky Safe Browser.

Obsługa nowych systemów operacyjnych i innych programów firm trzecich

Możesz zainstalować Kaspersky Security Center na następujących systemach operacyjnych:

Teraz obsługiwane są następujące platformy wirtualizacji:

Teraz obsługiwane są następujące serwery bazy danych:

Praca z Google Cloud

Kaspersky Security Center działa z Google Cloud przy pomocy Google API (Interfejs programowania aplikacji). Teraz możesz wdrożyć Serwer administracyjny w środowisku Google Cloud, utworzyć bazę danych, a także chronić maszyny wirtualne Google. Możesz użyć Kreatora konfiguracji środowiska chmury, aby dostarczyć swoje dane uwierzytelniające Google Cloud do Kaspersky Security Center.

Inne ulepszenia

Udoskonalono tworzenie raportu: jeśli podrzędny Serwer administracyjny w hierarchii jest niedostępny, jest wyraźnie określony w raporcie.

Zaimplementowano Kreator zmiany haseł w zadaniach. Możesz automatycznie zastąpić stare hasło nowym we wszystkich zadaniach, w których konto jest określone. Alternatywnie, możesz zrobić to ręcznie we właściwościach każdego zadania.

Przejdź do góry