Zarządzanie rewizjami obiektów

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące zarządzania rewizjami obiektów. Kaspersky Security Center umożliwia śledzenie modyfikacji obiektów. Za każdym razem, gdy zapisujesz zmiany wprowadzone w obiekcie, tworzona jest rewizja. Każda rewizja posiada numer.

Obiekty aplikacji, które obsługują zarządzanie rewizjami, obejmują:

Na rewizjach obiektów możesz wykonać następujące działania:

W oknie właściwości dowolnego obiektu obsługującego zarządzanie rewizjami sekcja Historia rewizji wyświetla listę rewizji obiektów z następującymi szczegółami:

W tej sekcji

Informacje o rewizjach obiektów

Przeglądanie sekcji Historia rewizji

Porównywanie rewizji obiektu

Określanie czasu przechowywania rewizji obiektu oraz informacji o usuniętym obiekcie

Przeglądanie rewizji obiektu

Zapisywanie rewizji obiektu do pliku

Wycofywanie zmian

Dodawanie opisu rewizji

Przejdź do góry