Informacje o podręczniku

Podręcznik szacowania rozmiaru dla Kaspersky Security Center 12 (zwany również Kaspersky Security Center) jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy instalują i zarządzają Kaspersky Security Center, a także dla tych, którzy zapewniają wsparcie techniczne organizacjom korzystającym z programu Kaspersky Security Center.

Wszystkie zalecenia i obliczenia zostały podane dla sieci, w których Kaspersky Security Center zarządza ochroną urządzeń z zainstalowanymi programami firmy Kaspersky, w tym urządzeniami mobilnymi. Jeśli urządzenia mobilne lub jakiekolwiek inne zarządzane urządzenia będą uwzględniane oddzielnie, zostanie to wyszczególnione.

Aby uzyskać i utrzymać optymalną wydajność w różnych warunkach pracy, należy wziąć pod uwagę liczbę urządzeń w sieci, topologię sieci oraz zestaw funkcji Kaspersky Security Center, jakich potrzebujesz.

Podręcznik zawiera następujące informacje:

Korzystanie z tego podręcznika jest zalecane w następujących przypadkach:

Przejdź do góry