Kaspersky Security Center 12 Web Console

Ta sekcja opisuje działania, które można wykonać przy użyciu Kaspersky Security Center 12 Web Console i Kaspersky Security Center 12.1 Web Console.

W tej sekcji

Informacje o Kaspersky Security Center 12 Web Console

Wymagania sprzętowe i programowe konsoli Kaspersky Security Center 12 Web Console

Lista aplikacji firmy Kaspersky obsługiwanych przez Kaspersky Security Center 12 Web Console

Diagram zdalnej instalacji Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center i konsoli Kaspersky Security Center 12 Web Console

Porty używane przez Kaspersky Security Center 12 Web Console

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center 12 Web Console

Instalacja

Migracja do Kaspersky Security Center Cloud Console

Logowanie do Kaspersky Security Center 12 Web Console i wylogowywanie

Kreator wstępnej konfiguracji (Kaspersky Security Center 12 Web Console)

Kreator wdrażania ochrony

Konfigurowanie Serwera administracyjnego

Zdalna instalacja aplikacji Kaspersky poprzez konsolę Kaspersky Security Center 12 Web Console

Wykrywanie urządzeń w sieci

Aplikacje Kaspersky: licencjonowanie i aktywacja

Konfigurowanie ochrony sieci

Scenariusz: Aktualizowanie Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji zabezpieczających

Aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Zarządzanie aplikacjami firm trzecich na urządzeniach klienckich

Monitorowanie i raportowanie

Rejestrowanie aktywności Kaspersky Security Center 12 Web Console

Konfigurowanie dostępu do KATA / KEDR Web Console

Praca z Kaspersky Security Center 12 Web Console i środowiskiem w chmurze

Zdalna diagnostyka urządzeń klienckich

Używanie TLS 1.2 zamiast TLS 1.0

Przejdź do góry