Najczęściej zadawane pytania

Zdalna instalacja

Jakie systemy operacyjne i platformy są obsługiwane?

Jakie procesy uruchamia Kaspersky Security Center?

Jak wybrać strukturę do ochrony organizacji: jedno biuro, kilka dużych biur lub wiele małych, zdalnych biur?

Ile urządzeń klienckich może zostać podłączonych do Kaspersky Security Center?

Jakie uprawnienia są wymagane do pracy z DBMS?

Jak zainstalować Serwer administracyjny oraz Agenta sieciowego z poziomu wiersza poleceń (ustawienia instalacji)?

Co się zmieni w systemie po zainstalowaniu Serwera administracyjnego?

Jak nawiązać połączenie między Konsolą administracyjną a Serwerem administracyjnym?

Jak skonfigurować serwer proxy dla Kaspersky Security Center?

Jak skonfigurować serwer SMTP dla Kaspersky Security Center?

Jakie są najpopularniejsze problemy związane z instalacją Kaspersky Security Center?

Jak przenieść Serwer administracyjny na inny serwer?

Aktualizacja

Jak zbudować strukturę aktualizacji: jedno biuro, wiele małych, zdalnych biur?

Jak podłączyć serwer WSUS?

Jak ręcznie zaktualizować Kaspersky Endpoint Security?

Jak zaktualizować aplikacje firm trzecich?

Czy jest możliwe zainstalowanie aktualizacji offline?

Jak skonfigurować automatyczne rozsyłanie uaktualnień?

KSC_FAQ_Control and reports Kontrola i raporty

Gdzie można sprawdzić raport ze zdalnej instalacji dla aplikacji zabezpieczających?

W jaki sposób aplikacja zabezpieczająca i Agent sieciowy są monitorowani na nowych urządzeniach?

Jakie jest przeciętne zużycie ruchu sieciowego w ciągu dnia?

Jak włączyć audyt na włączonym zdalnym komputerze?

Jak monitorować stan ochrony antywirusowej w rejestrze systemu?

Jak uzyskać plik śledzenia?

Jak przeprowadzić inwentaryzację oprogramowania na zdalnym komputerze?

Jak utworzyć wybory zdarzeń dla raportowania?

Jak pobrać dziennik zdarzeń?

KSC_FAQ_Infrastructure Infrastruktura

Jak dodać użytkownika lub grupę użytkowników?

Jak wykrywać urządzenia, które nie są połączone z Kaspersky Security Center?

Jak skonfigurować automatyczne tworzenie grup administracyjnych?

Jak skonfigurować automatyczne znakowanie urządzeń?

Jak przeprowadzić inwentaryzację sprzętu sieciowego?

Jak zdalnie zainstalować aplikację firmy trzeciej przy użyciu Kaspersky Security Center?

Jak przywrócić Serwer administracyjny?

Jak utworzyć wybory zdarzeń?

Jak zaimportować ustawienia (na przykład, ustawienia Zapory sieciowej) podczas instalacji?

Jak przypisać rolę do użytkownika?

Licencjonowanie

Jakie są opcje licencjonowania Kaspersky Security Center?

Jak dodać klucz aktywacyjny?

Z ilu kluczy aktywacyjnych można korzystać?

Jak aktywować aplikację firmy Kaspersky na urządzeniach?

KSC_FAQ_Device protection Ochrona urządzenia

Jak zdalnie zainstalować aplikacje zabezpieczające Kaspersky?

Jak zdalnie uruchomić ręczne skanowanie?

Jak uniemożliwić użytkownikom uruchamianie niepotrzebnych aplikacji?

Jak skonfigurować podstawową ochronę przed zagrożeniami plików?

Jak utworzyć regułę dostępu do zaszyfrowanych plików?

KSC_FAQ_Mobile devices Urządzenia mobilne

Jak otworzyć porty dla urządzeń mobilnych?

Jak podłączyć urządzenia iOS do Kaspersky Security Center?

Jak zdalnie zablokować urządzenia mobilne?

Jakie są problemy związane z zarządzaniem urządzeniami iOS?

Przejdź do góry