Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Kreator wstępnej konfiguracji tworzy zasady i zadania z domyślnymi ustawieniami. Te ustawienia mogą okazać się nieoptymalne lub nawet niedopuszczalne przez organizację. Dlatego zalecane jest dostrojenie tych profili i zadań oraz utworzenie innych profili i zadań, jeśli są konieczne w Twojej sieci.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

Konfigurowanie ochrony sieci odbywa się w etapach:

 1. Konfiguracja i przesyłanie profili i profili zasad aplikacji firmy Kaspersky

  Aby skonfigurować i przesłać ustawienia dla aplikacji Kaspersky, zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach, możesz użyć dwóch różnych metod zarządzania ochroną—skoncentrowaną na urządzeniu lub skoncentrowaną na użytkowniku. Te dwie metody można także połączyć. Aby zaimplementować zarządzanie ochroną skoncentrowaną na urządzeniu, możesz użyć narzędzi dostarczonych w Konsoli administracyjnej opartej na konsoli Microsoft Management lub Kaspersky Security Center 12 Web Console. Zarządzanie ochroną skoncentrowaną na użytkowniku może zostać zaimplementowane tylko poprzez konsolę Kaspersky Security Center 12 Web Console.

 2. Konfigurowanie zadań zdalnego zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky

  Sprawdź zadania utworzone przy pomocy Kreatora wstępnej konfiguracji i dostosuj je (jeśli to konieczne).

  Dostępne instrukcje:

  lub

  Jeśli to konieczne, utwórz dodatkowe zadania do zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky, zainstalowanymi na urządzeniach klienckich.

 3. Oszacowanie i ograniczenie nagromadzenia zdarzeń w bazie danych

  Informacje o zdarzeniach występujących podczas działania zarządzanych aplikacji są przesyłane z urządzenia klienckiego i zapisywane w bazie danych Serwera administracyjnego. Aby zmniejszyć obciążenie na Serwerze administracyjnym, oszacuj i ogranicz maksymalną liczbę zdarzeń przechowywanych w bazie danych.

  Dostępne instrukcje:

  lub

Wyniki

Po zakończeniu tego scenariusza, Twoja sieć będzie chroniona przez konfigurację aplikacji Kaspersky, zadania i zdarzenia otrzymane przez Serwer administracyjny:

Jeśli konfiguracja ochrony sieci zostanie zakończona, możesz przejść do konfigurowania regularnych aktualizacji baz danych i aplikacji Kaspersky.

Zobacz również:

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center 12 Web Console

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Główny scenariusz instalacji

Przejdź do góry