Agent sieciowy

Interakcja między Serwerem administracyjnym a urządzeniami odbywa się przy użyciu komponentu Agent sieciowy programu Kaspersky Security Center. Agent sieciowy powinien być zainstalowany na wszystkich urządzeniach, na których do zarządzania aplikacjami Kaspersky wykorzystywany jest Kaspersky Security Center.

Agent sieciowy jest instalowany na urządzeniu jako usługa z następującym zestawem atrybutów:

Urządzenie, na którym jest zainstalowany Agent sieciowy, nazywa się zarządzane urządzenie lub urządzenie.

Agent sieciowy może zostać zainstalowany na urządzeniu z systemem Windows, Linux lub Mac. Możesz uzyskać komponent z jednego z następujących zasobów:

Nie musisz instalować Agenta sieciowego na urządzeniu, na którym instalujesz Serwer administracyjny, ponieważ wersja serwerowa Agenta sieciowego jest automatycznie instalowana wraz z Serwerem administracyjnym.

Nazwa procesu, który jest uruchamiany przez Agenta sieciowego, to klnagent.exe.

Agent sieciowy synchronizuje zarządzane urządzenie z Serwerem administracyjnym. Zalecane jest ustawienie okresu synchronizacji (zwanego także puls) na 15 minut dla 10 000 zarządzanych urządzeń.

Zobacz również:

Ustawienia zasady Agenta sieciowego

Instalowanie Agenta sieciowego i aplikacji zabezpieczającej

Przejdź do góry