Aplikacje Kaspersky: licencjonowanie i aktywacja

Ta sekcja opisuje funkcje Kaspersky Security Center związane z pracą z kluczami licencyjnymi dla zarządzanych aplikacji Kaspersky.

Kaspersky Security Center pozwala na wykonywanie scentralizowanego rozsyłania kluczy licencyjnych dla aplikacji Kaspersky na urządzenia klienckie, monitorowanie ich wykorzystania i odnawianie licencji.

Dodając klucz licencyjny przy pomocy Kaspersky Security Center, jego ustawienia są zapisywane na Serwerze administracyjnym. W oparciu o te informacje, aplikacja generuje raport użycia klucza licencyjnego i powiadamia administratora o wygaśnięciu licencji oraz naruszeniu ograniczeń licencyjnych, określonych we właściwościach kluczy licencyjnych. Możesz skonfigurować powiadomienia związane z korzystaniem z kluczy licencyjnych w ustawieniach Serwera administracyjnego.

W tej sekcji

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Usuwanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Tworzenie i przeglądanie raportu użycia klucza licencyjnego

Zobacz również

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center 12 Web Console

Główny scenariusz instalacji

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 12

Przejdź do góry