System pomocy Kaspersky Security Center 12

Nowości

Zapoznaj się z nowościami w najnowszym wydaniu produktu.

Konfigurowanie ochrony sieci

Zarządzaj bezpieczeństwem organizacji.

Wymagania sprzętowe i programowe

Sprawdź, które systemy operacyjne i wersje aplikacji są obsługiwane.

Aplikacje Kaspersky. Aktualizowanie baz danych i modułów aplikacji

Zachowaj niezawodność systemu ochrony.

Instalacja i wstępna konfiguracja

Rozplanuj korzystanie z zasobów, instalację Serwera administracyjnego, instalację Agenta sieciowego i aplikacji zabezpieczających na urządzeniach klienckich, a także przyłączenie urządzeń do grup administracyjnych.

Monitorowanie i raportowanie

Sprawdź swoją infrastrukturę, stany ochrony i statystyki.

Wykrywanie urządzeń w sieci

Wyszukuj istniejące i nowe urządzenia w sieci organizacji.

Zastępowanie aplikacji zabezpieczających firm trzecich

Poznaj metody odinstalowywania niekompatybilnych aplikacji.

Aplikacje Kaspersky. Zdalna instalacja

Zdalnie instaluj aplikacje Kaspersky.

Dostosowanie punktów dystrybucji i/lub bram połączenia

Konfiguruj punkty dystrybucji.

Aktualizowanie Kaspersky Security Center z poprzedniej wersji

Aktualizuj Kaspersky Security Center 12 z poprzedniej wersji.

KSC_FAQ_Best practices

Praktyczne zastosowanie aplikacji dla dostawców usługi

Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi instalacji, konfiguracji i korzystania z aplikacji, a także sposobami rozwiązywania typowych problemów występujących podczas działania aplikacji.

Aplikacje Kaspersky. Licencjonowanie i aktywacja

Aktywuj aplikacje Kaspersky w kilku krokach.

KSC_FAQ_Sizing

Podręcznik szacowania rozmiaru

Aby zapewnić optymalną wydajność w różnych warunkach pracy, należy wziąć pod uwagę liczbę urządzeń w sieci, topologię sieci oraz zestaw funkcji Kaspersky Security Center, jakich potrzebujesz.

KSC_FAQ_Replace app

Praca w środowisku chmury

Zainstaluj Kaspersky Security Center w środowiskach chmury: Amazon Web Services™, Microsoft Azure™, Google™ Cloud Platform.

KSC_FAQ_FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Odszukaj odpowiedź na swoje pytanie.

Przejdź do góry