Pobieranie aktualnych wersji aplikacji

Kaspersky Security Center pozwala na pobieranie aktualnych wersji aplikacji korporacyjnych przechowywanych na serwerach Kaspersky.

W celu pobrania aktualnych wersji aplikacji korporacyjnych firmy Kaspersky:

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W drzewie konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego, upewnij się, że zakładka Monitorowanie jest wybrana, a w sekcji Wdrażanie kliknij odnośnik Dostępne są nowe wersje produktów Kaspersky.

   Odnośnik Dostępne są nowe wersje produktów Kaspersky stanie się widoczny, gdy Serwer administracyjny odnajdzie nową wersję aplikacji korporacyjnej na serwerze Kaspersky.

  • W drzewie konsoli wybierz Zaawansowane Pakiety instalacyjne Zdalna instalacja, a w obszarze roboczym kliknij Akcje dodatkowe i z listy rozwijalnej wybierz Wyświetl aktualne wersje aplikacji Kaspersky.

  Zostanie wyświetlona lista bieżących wersji aplikacji Kaspersky.

 2. Z listy wybierz żądaną aplikację.
 3. Pobierz pakiet dystrybucyjny aplikacji, klikając odnośnik w wierszu Adres internetowy pakietu dystrybucyjnego.

Jeżeli dla wybranej aplikacji wyświetlony jest przycisk Pobierz aplikacje i utwórz pakiety instalacyjne, możesz go kliknąć w celu automatycznego pobrania pakietu dystrybucyjnego aplikacji i utworzenia pakietu instalacyjnego. Kaspersky Security Center pobierze pakiet dystrybucyjny aplikacji na Serwer administracyjny, do folderu współdzielonego określonego w trakcie instalacji Kaspersky Security Center. Automatycznie utworzony pakiet instalacyjny jest wyświetlany w drzewie konsoli, w folderze Zdalna instalacja, w podfolderze Pakiety instalacyjne.

Po zamknięciu okna Aktualne wersje aplikacji odnośnik Dostępne są nowe wersje produktów Kaspersky znika z sekcji Wdrażanie.

Możesz utworzyć pakiety instalacyjne dla nowych wersji aplikacji i zarządzać nowo utworzonymi pakietami instalacyjnymi w drzewie konsoli, w folderze Zdalna instalacja, podfolderze Pakiety instalacyjne.

Możesz także otworzyć okno Aktualne wersje aplikacji, klikając odnośnik Wyświetl aktualne wersje aplikacji Kaspersky w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne.

Zobacz również:

Zastępowanie aplikacji zabezpieczających firm trzecich

Instalowanie aplikacji przy pomocy zadania zdalnej instalacji

Instalowanie aplikacji przy pomocy Kreatora zdalnej instalacji

Wyświetlanie raportu wdrażania ochrony

Zdalne usuwanie aplikacji

Praca z pakietami instalacyjnymi

Przygotowywanie urządzenia do zdalnej instalacji. Narzędzie riprep.exe

Przygotowanie urządzenia Linux do zdalnej instalacji Agenta sieciowego

Przygotowanie urządzenia macOS do zdalnej instalacji Agenta sieciowego

Tworzenie pakietu instalacyjnego

Przejdź do góry