Aktualizowanie Kaspersky Security Center z poprzedniej wersji

Możesz zainstalować Serwer administracyjny w wersji 12 na urządzeniu, na którym jest zainstalowana wcześniejsza wersja Serwera administracyjnego (począwszy od wersji 10 Service Pack 1). Podczas aktualizowania do wersji 12 wszystkie dane i ustawienia z poprzedniej wersji Serwera administracyjnego zostają zachowane.

Jednoczesne korzystanie z systemu DBMS przez Serwer administracyjny i inną aplikację jest surowo zabronione.

W celu zaktualizowania wcześniejszej wersji Serwera administracyjnego do wersji 12:

 1. Uruchom plik wykonywalny ksc_<numer wersji i kompilacji>_full_<język>.exe dla wersji 12 (możesz pobrać ten plik ze strony internetowej Kaspersky).

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky do zainstalowania.

  W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Instaluj Serwer administracyjny Kaspersky Security Center 12, aby uruchomić Kreator instalacji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

  Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną i Politykę prywatności. Jeśli zgadzasz się na wszystkie warunki Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, w sekcji Potwierdzam, że w pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki oraz postanowienia następujących: zaznacz następujące pola:

  • Warunki i postanowienia tej Umowy licencyjnej
  • Politykę prywatności opisującą zasady przetwarzania danych

  Instalacja aplikacji na urządzeniu będzie kontynuowana po zaznaczeniu pól. Kreator instalacji wyświetla pytanie o utworzenie kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego dla wcześniejszej wersji.

  Kaspersky Security Center obsługuje przywracanie danych z kopii zapasowej Serwera administracyjnego utworzonej przez starszą wersję aplikacji.

 2. Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową, w otwartym oknie Kopia zapasowa Serwera administracyjnego zaznacz pole Utwórz kopię zapasową Serwera administracyjnego.

  Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego jest tworzona przez narzędzie klbackup. Narzędzie to jest zawarte w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji i znajduje się w głównym folderze instalacyjnym Kaspersky Security Center.

 3. Zainstaluj Serwer administracyjny w wersji 12, postępując zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji.

  Jeśli zostanie wyświetlona wiadomość, że usługa Kaspersky Security Center 12 Web Console jest zajęta, w oknie kreatora kliknij przycisk Ignoruj.

  Należy unikać przerywania działania Kreatora instalacji. Anulowanie aktualizacji na etapie instalacji Serwera administracyjnego może spowodować błąd zaktualizowanej wersji Kaspersky Security Center.

 4. Dla urządzeń, na których została zainstalowana wcześniejsza wersja Agenta sieciowego, utwórz i uruchom zadanie zdalnej instalacji nowej wersji Agenta sieciowego.

  Po zakończeniu wykonywania zadania zdalnej instalacji, wersja Agenta sieciowego zostanie zaktualizowana.

Jeżeli podczas instalacji Serwera administracyjnego pojawią się problemy, będziesz mógł przywrócić poprzednią wersję Serwera administracyjnego przy pomocy kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego utworzonej przed aktualizacją.

Jeśli w sieci zainstalowano przynajmniej jeden Serwer administracyjny w nowej wersji, inne Serwery administracyjne w sieci mogą zostać zaktualizowane przy pomocy zadania zdalnej instalacji, korzystając z pakietu instalacyjnego Serwera administracyjnego.

Jeśli aktualizujesz Kaspersky Security Center z poprzedniej wersji, wszystkie zainstalowane wtyczki zarządzające nie zostają odinstalowane. Możesz skonfigurować profile i zadania odpowiadające zarządzanym wtyczkom.

Wtyczki Serwera administracyjnego i Agenta sieciowego zostają zaktualizowane automatycznie.

Przejdź do góry