Dostosowanie punktów dystrybucji i bram połączenia

Struktura grup administracyjnych w Kaspersky Security Center pełni następujące funkcje:

Podczas tworzenia struktury grup administracyjnych należy wziąć pod uwagę topologię sieci organizacji dla optymalnego przydzielenia punktów dystrybucji. Optymalne przydzielenie punktów dystrybucji pozwala na zmniejszenie ruchu w sieci organizacji.

W zależności od schematu organizacyjnego oraz topologii sieci, w strukturze grup administracyjnych można zastosować następujące standardowe konfiguracje:

Urządzenia pełniące rolę punktów dystrybucji muszą być chronione, włączając w to ochronę fizyczną, przed wszelkim nieautoryzowanym dostępem.

W tej sekcji

Standardowa konfiguracja punktów dystrybucji: Jedno biuro

Standardowa konfiguracja punktów dystrybucji: Małe zdalne biura

Wskazywanie zarządzanego urządzenia jako punktu dystrybucji

Podłączanie nowego segmentu sieci za pomocą urządzeń Linux

Podłączanie urządzenia Linux jako bramy połączenia w strefie zdemilitaryzowanej

Podłączanie urządzenia Linux do Serwera administracyjnego za pośrednictwem bramy połączenia

Dodawanie bramy połączenia w strefie DMZ jako punktu dystrybucji

Automatyczne przypisywanie punktów dystrybucji

Informacje o lokalnej instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu określonym jako punkt dystrybucji

Informacje o używaniu punktu dystrybucji jako bramy połączenia

Dodawanie zakresów IP do listy skanowanych zakresów punktu dystrybucji

Przejdź do góry