Jak skorzystać z narzędzia klbackup do utworzenia oraz przywrócenia kopii zapasowej bazy danych Serwera administracyjnego?

 

Kaspersky Security Center 10

 
 
 

Jak skorzystać z narzędzia klbackup do utworzenia oraz przywrócenia kopii zapasowej bazy danych Serwera administracyjnego?

Powrót do sekcji "Zarządzanie serwerem"
2016 lut 22 ID artykułu: 10585
 
 
 
 

Funkcja tworzenia kopii zapasowej umożliwia przenoszenie Serwerów administracyjnych z jednego komputera na drugi bez utraty danych. Umożliwia to przywrócenie danych podczas przenoszenia bazy danych Serwera administracyjnego na inny komputer lub podczas migracji do nowej wersji Kaspersky Security Center.

Narzędzie klbackup przeznaczone jest do tworzenia oraz przywracania kopii zapasowej bazy danych Serwera administracyjnego. W kopiach zapasowych zapisywane są następujące dane:  

 • Baza danych Serwera administracyjnego (profile, zadania, ustawienia aplikacji, zdarzenia zapisane na Serwerze administracyjnym);
 • Informacje dotyczące konfiguracji sieci logicznej oraz zarządzanych komputerów; 
 • Magazyn pakietów instalacyjnych wykorzystywanych do zdalnej instalacji (zawartość folderu Packages);  
 • Certyfikat Serwera administracyjnego. 
Podczas tworzenia kopii zapasowej bazy danych dostęp do Serwera administracyjnego jest zablokowany. Należy zaczekać około 15 minut zanim będzie możliwe ponowne połączenie konsoli z Serwerem administracyjnym (połączenia nie są przywracane automatycznie).

Po zainstalowaniu Serwera administracyjnego, narzędzie klbackup jest zapisywane w folderze instalacyjnym (C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center) i może zostać uruchomione z poziomu wiersza polecenia z przełącznikami lub w trybie interaktywnym, który umożliwia skonfigurowanie narzędzia poprzez interfejs graficzny programu.

Uruchamianie narzędzia z poziomu wiersza polecenia

Podczas uruchamiania narzędzia klbackup z poziomu wiersza polecenia, tworzy ono kopię zapasową lub przywraca dane, w zależności od użytego przełącznika.  

Składnia polecenia:  

klbackup [-logfile <nazwa pliku>] -path <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ> [-use_ts]|[-restore] [-password <hasło>] 


Ważne. Jeśli przełącznik [-password <hasło>] nie zostanie określony, narzędzie wyświetli okno z pytaniem o wprowadzenie hasła.

Opis przełączników: 

 • -logfile <nazwa pliku> — zapisuje raport z kopiowania danych Serwera administracyjnego.

 • -path <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ> — zapisuje informacje w katalogu określonym w obowiązkowym parametrze <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ>. Określony katalog musi być dostępny do zapisu, zarówno dla Serwera administracyjnego, jak i dla serwera SQL, na których przechowywana jest baza danych Serwera administracyjnego. 

  Ważne. Konto serwera baz danych oraz narzędzie klbackup muszą mieć uprawnienia dostępu do modyfikowania danych w folderze <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ>.

 • -use_ts zapisuje dane w podfolderze o nazwie zawierającej bieżącą datę i czas operacji w formacie klbackup RRRR-MM-DD # GG-MM-SS wewnątrz folderu <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ>

  Bez tego przełącznika dane zostaną zapisane w folderze <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ>. Próba zapisu danych w folderze już zawierającym kopię zapasową nie powiedzie się. Dane nie zostaną zapisane, a użytkownik otrzyma informację o błędzie.  

  Przełącznik -use_ts umożliwia zachowanie rekordów Serwera administracyjnego w odpowiedniej kolejności.
 • -restore jest przełącznikiem do przywracania danych Serwera administracyjnego. Dane zostaną przywrócone zgodnie z informacjami podanymi w parametrze <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ>. Bez tego przełącznika narzędzie zapisze kopię zapasową do folderu <ŚCIEŻKA_DO_KOPII_ZAPASOWEJ>.
 • -password <hasło> zapisuje certyfikat Serwera administracyjnego przy użyciu parametru PASSWORD (parametr obowiązkowy) do szyfrowania oraz deszyfrowania.

  Podczas wprowadzania hasła zawierającego spacje użyj podwójnego cudzysłowu (").   
   
  Należy zapamiętać/zapisać to hasło, gdyż bez niego nie będzie możliwe przywrócenie certyfikatu.

Aby utworzyć kopię zapasową danych Serwera administracyjnego na komputerze z zainstalowanym Serwerem administracyjnym, uruchom narzędzie klbackup z wymaganymi przełącznikami przy pomocy wiersza polecenia.

Przykład 1. Chcesz utworzyć kopię zapasową danych Serwera administracyjnego w katalogu E:\Backup, w folderze zawierającym czas oraz datę utworzenia. Potrzebujesz raportu oraz chcesz zapisać certyfikat Serwera administracyjnego i zabezpieczyć go hasłem 12345. W wierszu polecenia należy wprowadzić:

klbackup -logfile E:\Backup\log.txt -path E:\Backup -use_ts -password 12345

Przykład 2. Chcesz przywrócić dane Serwera administracyjnego z kopii zapasowej znajdującej się w katalogu E:\Backup, w folderze o nazwie zawierającej czas oraz datę jego utworzenia. Potrzebujesz raportu oraz chcesz zapisać certyfikat Serwera administracyjnego i zabezpieczyć go hasłem 12345. W wierszu polecenia należy wprowadzić:

klbackup -logfile E:\Backup\log.txt -path E:\Backup -restore -password 12345


Uruchamianie narzędzia klbackup w trybie interaktywnym

 1. Otwórz folder instalacyjny Kaspersky Security Center (Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center) na Serwerze administracyjnym i uruchom narzędzie klbackup
 2. Wybierz akcję, jaką należy wykonać: Kopia zapasowa lub Przywrócenie danych:

 1. Aby Przywrócić lub utworzyć jedynie kopię zapasową certyfikatu Serwera administracyjnego, zaznacz odpowiednie pole. Opcja ta umożliwia również przywrócenie certyfikatów z pełnej kopii zapasowej.  

  Kliknij Dalej.
 2. W następnym kroku określ ścieżkę do katalogu, w którym ma zostać zapisana kopia zapasowa (w przypadku, gdy przywracasz dane, określ folder zawierający istniejącą kopię zapasową).

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK