Komunikaty o błędach w Kaspersky Update Utility 3.0

 

Kaspersky Update Utility 3.0

 
 
 

Komunikaty o błędach w Kaspersky Update Utility 3.0

Powrót do sekcji "dla Windows"
2018 paź 16 ID artykułu: 11703
 
 
 
 

Poniższa tabela zawiera komunikaty o błędach, które mogą pojawić się w Kaspersky Update Utility for Windows i Linux/FreeBSD.

Treść błędu Przyczyna
Failed to create folder Aplikacja nie może utworzyć tymczasowego folderu temporaryFolder lub folderu Updates.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono aplikację, nie ma wystarczających uprawnień do utworzenia lub modyfikacji tych folderów.
Not enough permissions Aplikacja nie ma prawa dostępu do plików w źródle uaktualnień lub kopiowania plików do folderu.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono aplikację, nie ma wystarczających uprawnień do uzyskania dostępu do źródła uaktualnień lub utworzenia/modyfikacji tymczasowego folderu temporaryFolder lub folderu Updates.
No such file or directory Aplikacja nie może odnaleźć odpowiedniego pliku lub folderu w źródle uaktualnień.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono aplikację, nie ma uprawnień dostępu do źródła uaktualnień.
Taki plik lub folder nie istnieje w źródle uaktualnień.
File does not exist on update source Wymagany plik nie istnieje w źródle uaktualnień.
Uruchom ponownie aktualizację.
No source contains valid update files or source list is not configured Źródło uaktualnień określone w ustawieniach nie zawiera żadnych uaktualnień.
Sprawdź parametry w ustawieniach aplikacji lub w pliku updater.ini.
All files are up-to-date W folderze Updates znajduje się ten sam zestaw baz danych co w źródle uaktualnień.
Not all components are updated Aplikacja nie pobrała uaktualnień dla wszystkich komponentów.
Pobierz ponownie uaktualnienia. Jeżeli przeprowadzasz aktualizację z lokalnego źródła uaktualnień, sprawdź, czy przypisane bazy danych są poprawne.
Black list check failed Błąd pojawił się w trakcie weryfikacji listy zablokowanych plików kluczy (black.lst).
Pobierz ponownie uaktualnienia. Jeżeli przeprowadzasz aktualizację z lokalnego źródła uaktualnień, zaktualizuj bazy danych z serwerów Kaspersky Lab i spróbuj ponownie uruchomić aktualizację.
Incorrect product configuration Wewnętrzny błąd aplikacji. Błąd może pojawić się, gdy aplikacja Kaspersky Update Utility oraz rozwiązanie antywirusowe Kaspersky Lab rozpoczęły pobieranie aktualizacji w tym samym czasie.
Upewnij się, że pełna ścieżka dostępu do aplikacji (w interfejsie graficznym i konsoli) zawiera tylko znaki alfabetu łacińskiego.
Invalid file signature Błąd podczas weryfikacji podpisu cyfrowego baz danych lub ścieżki dostępu do pliku.
Uruchom ponownie aktualizację. Uruchom ponownie proces aktualizacji.
Jeżeli przeprowadzasz aktualizację z lokalnego źródła uaktualnień, zaktualizuj bazy danych z serwerów Kaspersky Lab i spróbuj ponownie uruchomić aktualizację.
Generic file operation failure Wewnętrzny błąd aplikacji w trakcie przetwarzania plików.
Pobierz ponownie uaktualnienia.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono aplikację, nie ma wystarczających uprawnień do uzyskania dostępu do źródła uaktualnień lub utworzenia/modyfikacji tymczasowego folderu temporaryFolder lub folderu Updates.
Operation canceled Operacja wykonywana przez aplikację została zatrzymana przez użytkownika.
Index file damaged. File is not valid XML structure or does not exist Wymagany plik indeksu nie istnieje w źródle uaktualnień.
Jeżeli pobierasz uaktualnienia z lokalnego źródła uaktualnień, sprawdź, czy przypisane bazy danych są poprawne.
Jeżeli pobierasz uaktualnienia z serwerów Kaspersky Lab, ponów próbę pobrania uaktualnień.
Updater logic error Wewnętrzny błąd aplikacji.
Uruchom ponownie aplikację później.
Download error Podczas pobierania plików aktualizacji wystąpił błąd sieciowy.
Sprawdź ustawienia połączenia, dostępność źródeł uaktualnień oraz listę źródeł w ustawieniach aplikacji.
Connection has been closed by remote host Połączenie zostało nagle przerwane.
Sprawdź połączenie i uruchom ponownie aktualizację.
Network operation timeout expired Nawiązano dużą ilość połączeń ze źródłem uaktualnień.
Uruchom ponownie proces aktualizacji.
Failed to authorize on FTP server Błąd autoryzacji konta użytkownika podczas łączenia z serwerem FTP.
Upewnij się, że konto użytkownika posiada dostęp do serwera FTP.
Sprawdź parametry połączenia w ustawieniach aplikacji.
Failed to authorize on proxy server Błąd autoryzacji konta użytkownika podczas łączenia z serwerem proxy.
Upewnij się, że konto użytkownika posiada dostęp do serwera proxy.
Sprawdź parametry połączenia i konta użytkownika w ustawieniach aplikacji.
Failed to resolve source DNS name Sprawdź ustawienia połączenia sieciowego, rozwiązanie nazwy, uprawnienia dostępu do serwera DNS, dostęp do internetu oraz adres źródła uaktualnień.
Retranslation successful and update is not requested Antywirusowe bazy danych i moduły dla wybranych aplikacji zostały pomyślnie pobrane.
Connection to source can not be established Upewnij się, że parametry połączenia w ustawieniach aplikacji są poprawne.
Sprawdź kanał połączenia.
Authorization on update source failed Błąd autoryzacji konta użytkownika podczas łączenia z serwerem HTTP lub FTP.
Aplikacja nie obsługuje zasobów HTTP lub FTP wymagających autoryzacji.
Wybierz inne źródło uaktualnień. Ustaw dostęp do serwera HTTP lub FTP tak, aby nie była wymagana autoryzacja.
Failed to establish connection to proxy server Określono błędny adres serwera proxy.
Sprawdź parametry połączenia sieciowego we właściwościach narzędzia, adres serwera proxy oraz uprawnienia dostępu do niego, a także parametry połączenia sieciowego w ustawieniach systemu operacyjnego.
Proxy server DNS name resolution error Nieprawidłowy adres serwera proxy lub DNS.
Sprawdź parametry połączenia sieciowego w ustawieniach aplikacji oraz właściwości połączenia sieciowego w ustawieniach systemu operacyjnego.

Jeśli problem nadal występuje, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej Kaspersky Lab z poziomu Kaspersky CompanyAccount. Do wysyłanego zgłoszenia dołącz pliki śledzenia i plik konfiguracyjny Updater.ini.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK