Kody odpowiedzi w Kaspersky Update Utility 3.0 for Linux/FreeBSD

 

Kaspersky Update Utility 3.0

 
 
 

Kody odpowiedzi w Kaspersky Update Utility 3.0 for Linux/FreeBSD

Powrót do sekcji "dla Linux/FreeBSD"
2015 sty 29 ID artykułu: 11717
 
 
 
 

Poniższa tabela opisuje kody błędów w Kaspersky Update Utility 3.0.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu, wygeneruj plik śledzenia narzędzia i dołącz go wraz z plikiem Updater.ini do swojego zgłoszenia do działu pomocy technicznej. Do zgłoszenia załącz szczegółowy opis problemu.

Numer Nazwa błędu Wyjaśnienie i rozwiązanie
1 Nie powiodło się utworzenie foldera Narzędzie nie może utworzyć tymczasowego folderu temporaryFolder lub folderu Updates.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono narzędzie nie ma wystarczających uprawnień do utworzenia/modyfikacji tych folderów.
2 Brak wystarczających uprawnień Narzędzie nie ma prawa dostępu do plików w źródle uaktualnień lub kopiowania plików do folderu.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono narzędzie nie ma wystarczających uprawnień do utworzenia/modyfikacji tymczasowego folderu temporaryFolder lub folderu Updates.
3 Brak pliku lub katalogu Narzędzie nie może odnaleźć odpowiedniego pliku lub folderu w źródle uaktualnień.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono narzędzie nie ma uprawnień dostępu do źródła uaktualnień.
Taki plik lub folder nie istnieje w źródle uaktualnień.
6 Nie odnaleziono pliku w źródle uaktualnień Wymagany plik nie istnieje w źródle uaktualnień.
Uruchom ponownie aplikację.
9 W źródle uaktualnień nie odnaleziono pliku lub nie skonfigurowano listy źródeł W skonfigurowanym źródle uaktualnień nie ma aktualizacji.
Sprawdź konfigurację ustawień aplikacji / pliku updater.ini.
10 Wszystkie pliki są aktualne W folderze Updates znajduje się ten sam zbiór plików co w źródle uaktualnień.
11 Nie wszystkie moduły zostały uaktualnione Aplikacja nie pobierała aktualizacji dla wszystkich komponentów.
Uruchom ponownie aktualizację. Jeżeli uaktualniasz aplikację z lokalnego źródła uaktualnień, sprawdź integralność przechowywanej bazy danych.
14 Nie powiodło się sprawdzenie czarnej listy Błąd weryfikacji licencji Błąd pojawia się w trakcie weryfikacji listy zablokowanych plików kluczy (black.lst).
Uruchom ponownie aktualizację. Jeżeli aktualizujesz ze źródła lokalnego, zaktualizuj przechowywane bazy danych z serwerów Kaspersky Lab i spróbuj ponownie uruchomić aktualizację.
15 Nieprawidłowa konfiguracja produktu Wewnętrzny błąd aplikacji. Upewnij się, że wszystkie ścieżki dostępu w aplikacji (w interfejsie graficznym i konsoli) są zapisane za pomocą znaków alfabetu łacińskiego.
Błąd może pojawić się również, jeżeli narzędzie Kaspersky Update Utility oraz rozwiązanie antywirusowe Kaspersky rozpoczęły pobieranie aktualizacji w tym samym czasie.
17 Nieprawidłowa sygnatura pliku Błąd podczas weryfikacji podpisu cyfrowego baz danych lub ścieżki dostępu do pliku. Pobierz ponownie aktualizację.
Uruchom ponownie aktualizację. Jeżeli aktualizujesz ze źródła lokalnego, zaktualizuj przechowywane bazy danych z serwerów Kaspersky Lab i spróbuj ponownie uruchomić aktualizację.
18 Ogólny błąd operacji plikowej Wewnętrzny błąd aplikacji w trakcie przetwarzania plików. Powtórz próbę aktualizacji nieco później.
Konto użytkownika, z poziomu którego uruchomiono narzędzie nie ma wystarczających uprawnień do utworzenia/modyfikacji tymczasowego folderu temporaryFolder lub folderu Updates.
19 Operacja została anulowana Działanie narzędzia zostało przerwane przez użytkownika
22 Plik indeksu jest uszkodzony Plik indeksu jest uszkodzony. Plik posiada nieprawidłową strukturę XML lub nie istnieje. W źródle uaktualnień nie ma pliku indeksu lub został uszkodzony.
Jeżeli uaktualniasz aplikację z lokalnego źródła uaktualnień, sprawdź integralność przechowywanej bazy danych. Jeżeli pobierasz aktualizacje z serwerów Kaspersky Lab, ponów próbę pobrania aktualizacji nieco później.
27 Błąd w działaniu modułu aktualizacji Wewnętrzny błąd narzędzia
Uruchom ponownie narzędzie.
28 Błąd pobierania Podczas pobierania plików aktualizacji wystąpił błąd sieciowy
Błąd podczas transferu danych Niepoprawne ustawienia Internetu lub połączenia proxy/zapory sieciowej. Brak nawiązanego połączenia z internetem. Sprawdź ustawienia połączenia i dostępność źródeł uaktualnień. Sprawdź listę źródeł we właściwościach narzędzia.
29 Połączenie zostało zerwane przez zdalny komputer Połączenie zostało nagle przerwane
Sprawdź połączenie i uruchom ponownie pobieranie aktualizacji.
30 Przekroczono limit czasu operacji sieciowej Prawdopodobnie, nawiązano duża ilość połączeń ze źródłem uaktualnień.
Uruchom ponownie proces aktualizacji.
31 Nie powiodła się autoryzacja serwera FTP Błąd autoryzacji konta użytkownika podczas łączenia z serwerem FTP.
Sprawdź czy konto użytkownika z poziomu, którego nawiązujesz połączenie ma dostęp do serwera FTP Zweryfikuj ustawienia połączenia we właściwościach narzędzia.
32 Błąd autoryzacji na serwerze proxy Błąd autoryzacji konta użytkownika podczas łączenia z serwerem proxy.
Sprawdź (na przykład, w przeglądarce internetowej) czy konto użytkownika, z poziomu którego nawiązujesz połączenie z internetem poprzez serwer proxy. Zweryfikuj ustawienia połączenia we właściwościach narzędzia.
33 Nie udało się rozwiązać nazwy źródła DNS Sprawdź poprawność ustawień połączenia, nazwę, uprawnienia dostępu do serwera DNS, dostęp do internetu, adres źródła uaktualnień.
35 Udostępnianie zakończone, a aktualizacji nie jest konieczna

Antywirusowe bazy danych i moduły dla wybranego oprogramowania zostały pomyślnie pobrane.

38 Nie można nawiązać połączenia ze źródłem uaktualnień

Zweryfikuj ustawienia połączenia we właściwościach narzędzia.
Sprawdź kanał połączenia.

40 Błąd autoryzacji ze źródłem uaktualnień

Błąd autoryzacji konta użytkownika podczas łączenia z serwerem HTTP lub FTP.
Aplikacja nie obsługuje zasobów HTTP lub FTP wymagających autoryzacji. Wybierz inne źródło aktualizacji.
Ustaw dostęp do serwera HTTP lub FTP tak, aby nie wymagała autoryzacji.

41 Nie powiodło się nawiązanie połączenia z serwerem proxy

Błąd połączenia z serwerem proxy. Określono błędny adres serwera proxy.
Sprawdź ustawienia połączenia we właściwościach narzędzia, adres serwera proxy oraz uprawnienia dostępu do niego oraz właściwości połączenia sieciowego w ustawieniach systemu operacyjnego.

42 Błąd rozwiązywania nazwy DNS serwera proxy

Nieprawidłowy adres serwera proxy lub DNS.
Sprawdź ustawienia połączenia we właściwościach narzędzia oraz właściwości połączenia sieciowego w ustawieniach systemu operacyjnego.


 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK