Wbudowane narzędzia w Kaspersky Security for Virtualization 4.0 Agentless

 

Kaspersky Security for Virtualization 4.0 | Agentless

 
 
 

Wbudowane narzędzia w Kaspersky Security for Virtualization 4.0 Agentless

Powrót do sekcji "Ustawienia i funkcje"
2017 maj 09 ID artykułu: 13205
 
 
 
 

Kaspersky Security for Virtualization 4.0 Agentless oferuje następujące wbudowane narzędzia:

autopatch_client

autopatch_client to klient do uruchamiania i zatrzymywania zadania instalacji pobranych poprawek.
Domyślne działanie: uruchamianie zadania.
Aby zatrzymać zadanie, użyj przełącznika `-s`.

 

check_policy_client

check_policy_client to klient, który sprawdza, czy profil zabezpieczeń jest używany domyślnie, czy został przekazany z Kaspersky Security Center.

detect_cache_purge_client

detect_cache_purge_client to klient do czyszczenia pamięci podręcznej wykrytych problemów.
Jest on dostępny tylko na maszynie wirtualnej do ochrony plików.

 

emergency_event_log_client i event_log_client

emergency_event_log_client i event_log_client to klienty do generowania zdarzeń, które są wysyłane do Kaspersky Security Center.
event_log_client wysyła zdarzenie do produktu, a emergency_event_log_client zapisuje je w /var/opt/kaspersky/ksv/events.

 

inventory_view_format_client

inventory_view_format_client - nowy (zalecany) klient do wyświetlania drzewa inwentarza.
Domyślne działanie: wyświetlanie drzewa inwentarza z domyślną wartością wiersza formatu.
Przełącznik `-m` przełącza klienta do trybu wyświetlania płaskiej listy.
Wiersz formatu jest ustawiany przy użyciu przełącznika `-f`. Może zawierać wartości przedstawione poniżej.

Identyfikacja:

 • %i - ID zarządzanego obiektu (moid), np. vm-51
 • %I - UUID instancji, np. 501FDB2F-C55C-F4CC-D808-84E0D44AC49D
 • %h - nazwa hosta, np. linux.avp.ru
 • %l - ID lokalizacji, np. 564D304D-4499-8EB7-8024-7E18E179D2A3
 • %u - identyfikator UUID BIOS-u, np. 421F2D74-4A66-2D23-6A71-4852D901A3C8

Informacje o systemie operacyjnym gościa:

 • %g - typ systemu operacyjnego gościa, np. winLonghornGuest
 • %o - pełna nazwa systemu operacyjnego, np. Microsoft Windows 7 (32-bit)
 • %O - typ. Możliwe wartości: ServerOS / WorkstationOS / UnknownOS

Parametry maszyny wirtualnej:

 • %p - stan maszyny wirtualnej. Możliwe wartości: PowerOn / PowerOff / Suspend / StandBy / Unknown
 • %t - czy maszyna jest szablonem maszyny wirtualnej. Możliwe wartości: isTemplate / notTemplate
 • %m - czy maszyna jest SVM. Możliwe wartości: isSVM / notSVM
 • %M - czy maszyna jest maszyną wirtualną usługi. Możliwe wartości: isManaged / notManaged

Ochrona i aktywność (dostępne tylko na maszynie wirtualnej do ochrony plików):

 • %P - czy maszyna wirtualna pracuje pod kontrolą profilu ochrony plików VMware NSX. Możliwe wartości: Applied / NotApplied / NotApplicable / Unknown
 • %e - czy ochrona OAS maszyny wirtualnej jest włączona w profilu ochrony Kaspersky Security for Virtualization. Możliwe wartości: ShouldProtect / ShouldNotProtect
 • %E - czy połączenie z maszyną wirtualną poprzez VMware EPSec jest aktywne. Możliwe wartości: EPSecOn / EPSecOff
 • %A - czy skanowanie ODS maszyny wirtualnej poprzez VMware EPSec jest dostępne. Możliwe wartości: EPSecAvailable / EPSecUnavailable

Tymczasowe etykiety (w formacie 2016-06-29T12:52:49.0000000Z lub Never):

 • %r - czas ostatniego powiadomienia o aktywności ochrony On-Access
 • %s - czas rozpoczęcia ostatniego skanowania On-Demand
 • %S - czas zakończenia ostatniego skanowania On-Demand
 • %n - czas ostatniego wykrycia przychodzącego ataku sieciowego
 • %N - czas ostatniego wykrycia wychodzącego ataku sieciowego
 • %v - czas ostatniego wykrycia szkodliwego oprogramowania

 

inventory_view_tree_client

inventory_view_tree_client - stary klient do wyświetlania drzewa inwentarza.
Domyślne działanie: wyświetlanie drzewa inwentarza z domyślną wartością wiersza formatu.
Przełącznik `-m` przełącza klienta do trybu wyświetlania płaskiej listy.

 

ksvscan_client

ksvscan_client - klient do wyświetlania informacji o stanie antywirusowych baz danych
Ta opcja jest dostępna tylko na maszynach wirtualnych do ochrony plików.

 

klmover

klmover - narzędzie umożliwiające zmianę adresu Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center oraz trybu wymiany danych w ustawieniach SVM.

 

licenser_client

Domyślne działanie: CheckLicense
licenser_client - klient do zarządzania licencją. Poniżej znajdują się dostępne polecenia, które mogą zostać dodane poprzez przełącznik `-a`:

 • InstallActiveKey (plik klucza licencyjnego musi zostać przesłany przy użyciu przełącznika `-k`)
 • RevokeActiveKey (plik klucza licencyjnego musi zostać przesłany przy użyciu przełącznika `-k`)
 • InstallReserveKey (plik klucza licencyjnego musi zostać przesłany przy użyciu przełącznika `-k`)
 • RevokeReserveKey (plik klucza licencyjnego musi zostać przesłany przy użyciu przełącznika `-k`)
 • ActivateActiveCode (kod licencji musi zostać przesłany przy użyciu przełącznika `-c`)
 • ActivateReserveCode (kod licencji musi zostać przesłany przy użyciu przełącznika `-c`)
 • CheckLicense (nie wymaga dodatkowych parametrów)
 • SetSettings (wyślij język i ID instalacji przy użyciu przełączników `-l` i `-u`)

 

product_status_client

product_status_client - klient do sprawdzania stanu produktu.
Domyślne działanie: uzyskanie klucza zwrotnego dla skryptów.
Użyj przełącznika `-v` do wyświetlania komunikatów.

 

qb_client

qb_client - klient kwarantanny i kopii zapasowej.

-l [ --list ] - uzyskanie informacji o obiektach (wszystkie obiekty, jeśli nie wskazano określonych obiektów).
-r [ --restore ] - lista indeksów przywracanych obiektów (oddzielone spacjami).
-R [ --restore-by-id ] - lista ID przywracanych obiektów (oddzielone spacjami).
-d [ --delete ] - lista indeksów usuwanych obiektów (oddzielone spacjami).
-D [ --delete-by-id ] - lista ID usuwanych obiektów (oddzielone spacjami).
-E [ --export ] - parametr wyeksportowania kopii zapasowych z folderu.
-I [ --import ] - parametr importowania kopii zapasowych do folderu.
-s [ --source ] - parametr folderu źródłowego obiektów, dla których utworzono kopie zapasowe. Jeśli folder jest pusty, używane są usługi zdalne.

 

tracer_configurator_client

tracer_configurator_client - zmiana poziomu śledzenia i użycia pliku / system log.

 

updater_client

updater_client - dostępne polecenia:

update
rollback

 

vicreds

vicreds - klient do wyświetlania lub modyfikowania parametrów połączenia vcenter.db z vcenter/vims/vrm.
Przełącznik `-r` jest używany do wyświetlania parametrów.
Określone parametry są zapisywane do vcenter.db i wyświetlane po ponownym uruchomieniu produktu.
Aby natychmiast dodać parametry do produktu, używany jest przełącznik `-y`.

 

vicreds_test_client

vcenter_creds_test_client - klient do testowania ustawień połączenia z vcenter/vims/vrm poprzez połączenie z określonym serwerem z określonymi parametrami

 

vshield_manager_client

vshield_manager_client - ręczne rejestrowanie / wyrejestrowanie / sprawdzanie rejestracji VMware vShield EPSec z określonymi parametrami
Ta opcja jest dostępna tylko na maszynach wirtualnych do ochrony plików.

 

vcenter_creds

vcenter_creds - klient do wyświetlania lub modyfikowania parametrów połączenia vcenter.db z vcenter/vims/vrm

 

vcenter_creds_test_client

vcenter_creds_test_client - klient do testowania ustawień połączenia z vcenter/vims/vrm poprzez połączenie z serwerem vCenter.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK