Warunki korzystania z Kaspersky Endpoint Security Cloud

 

Kaspersky Endpoint Security Cloud

 
 
 

Warunki korzystania z Kaspersky Endpoint Security Cloud

Powrót do sekcji "Informacje o publikacji"
2017 wrz 14 ID artykułu: 13219
 
 
 
 

Warunki korzystania z Kaspersky Endpoint Security Cloud

 

UWAGA! Przed rejestracją i nawiązaniem połączenia uważnie przeczytaj Warunki korzystania z Usługi, do której prawa autorskie należą do firmy AO Kaspersky Lab (zwanej dalej „Posiadacz praw”).

Nawiązanie połączenia i korzystanie z Kaspersky Endpoint Security Cloud (zwanego dalej „Usługa”) oznacza zgodę Użytkownika na warunki przedstawione poniżej. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady i warunki, nie powinien korzystać z Usługi.

 

Usługa jest przeznaczona do zarządzania podłączonymi aplikacjami zgodnie z listą obsługiwanych aplikacji oraz zgodnie z funkcjonalnością opisaną w Podręczniku użytkownika.

Aby korzystać z Usługi, należy utworzyć konto na stronie internetowej Posiadacza praw, dostępnej pod adresem cloud.kaspersky.com, a także podłączyć zarządzane aplikacje, które są zainstalowane na urządzeniu, do Usługi. 

Użytkownik zgadza się, aby Usługa otrzymywała, przechowywała, przetwarzała i wyświetlała informacje wymienione w sekcji „Informacje o przekazywaniu danych” oraz że informacje mogą zostać użyte w celu dostarczenia usług i funkcji Usługi dla urządzeń, na których zainstalowane są zarządzane aplikacje.

Utworzenie konta użytkownika i podłączenie zarządzanych aplikacji do Usługi potwierdza, że jesteś właścicielem dostarczanych informacji lub jesteś upoważniony do dostarczenia tych informacji.

Otrzymane informacje są chronione i przetwarzane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Informacje o utworzonych profilach i zarządzanych aplikacjach są dostępne dla administratorów Usługi i mogą być używane przez pomoc techniczną tylko podczas przetwarzania zgłoszenia od Użytkownika.

 

W trakcie okresu korzystania z Usługi masz prawo do uzyskania pomocy technicznej (za pośrednictwem telefonu i/lub internetu).

 

Podczas korzystania z Usługi wyrażasz zgodę na dostarczenie następujących informacji Posiadaczowi praw w celu zwiększenia jakości Usługi:

- liczby utworzonych Obszarów roboczych (Obszar roboczy oznacza wirtualny serwer administracyjny utworzony w momencie rejestracji firmy w Usłudze, który przechowuje informacje o użytkownikach, urządzeniach i ustawieniach zarządzanych aplikacji), ID typu Obszaru roboczego;

- liczby urządzeń z zainstalowanymi zarządzanymi aplikacjami, które są podłączone do Obszaru roboczego;

- liczby użytkowników i liczby grup użytkowników w Obszarze roboczym;

- daty ostatniej autoryzacji administratora w Obszarze roboczym;

- informacji o używanej licencji, w tym ID komercyjnego użycia Obszaru roboczego, ID związanego z właściwym użytkowaniem licencji, ID daty wygaśnięcia poprzedniej licencji, datę pierwszego użycia licencji na potrzeby oceny, sygnaturę czasową uzyskania licencji komercyjnej w związku z pierwszym użyciem licencji na potrzeby oceny;

- informacji o nazwie i wersji zarządzanych aplikacji podłączonych do Obszaru roboczego oraz urządzeń, na których zarządzane aplikacje zostały zainstalowane;

- liczby Obszarów roboczych z autoryzacją administratora, ale bez jakichkolwiek działań związanych z zarządzaniem lub zmianą ustawień w trakcie sesji;

- częstotliwości autoryzacji administratora w Obszarze roboczym wraz z wykonaniem działań mających na celu zarządzanie lub zmianę ustawień;

- informacji o używanej funkcjonalności Usługi w trakcie sesji administracyjnej;

- liczby urządzeń podłączonych do wszystkich Obszarów roboczych, dystrybucji podłączonych urządzeń według typu.

 

Podczas korzystania z Usługi zabronione jest:

Badanie, szukanie, skanowanie lub testowanie podatności Usługi bądź innych powiązanych systemów lub sieci, naruszanie jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub procedur weryfikacyjnych używanych w połączeniu z Usługą i takimi systemami i sieciami;

dekodowanie, dokonywanie dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania używanego w ramach świadczenia usług i funkcji Usługi;

szkodzenie lub straszenie innych użytkowników w jakikolwiek sposób bądź ingerowanie lub podejmowanie próby ingerowania w dostęp jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci, w tym poprzez wysyłanie wirusów, przeciążanie Usługi, floodowanie, wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail lub masowe wysyłanie poczty elektronicznej oraz spamowanie Usługi;

wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, materiałów promocyjnych lub reklam produktów lub usług;

podszywanie się pod jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną;

pozwalanie, ułatwianie lub umożliwianie innej osobie wykonywanie któregokolwiek z wyżej wymienionych działań.

 

Usługa może zawierać odnośniki do zasobów lub stron internetowych firm trzecich. Dostarczamy te odnośniki tylko dla wygody Użytkownika i nie odpowiadamy za zawartość, zasoby lub odnośniki do produktów lub usług, które oferują. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i całe ryzyko związane z korzystaniem z zasobów lub stron internetowych firm trzecich.

 

POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, KTóREJ WARUNKI ZOSTAŁY OKREŚLONE W NINIEJSZYM PARAGRAFIE, USŁUGA JEST UDOSTĘPNIONA UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST”. POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ CO DO JEJ WYKORZYSTYWANIA LUB DZIAŁANIA. WYJĄWSZY GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA LUB POSTANOWIENIA, KTóRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WARUNKóW, OŚWIADCZEŃ ANI POSTANOWIEŃ (WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH) W JAKICHKOLWIEK KWESTIACH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, W KWESTIACH NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH, JAKOŚCI HANDLOWEJ, INTEGRACJI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYBóR ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA, ZA OSIĄGNIĘCIE ŻĄDANEGO REZULTATU, ZA INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ORAZ ZA WYNIKI UZYSKANE Z TEGO TYTUŁU.

POSIADACZ PRAW ORAZ/LUB JEGO PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY I/LUB STRATY (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKóW, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI LUB POZOSTAŁE STRATY PIENIĘŻNE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI, NAWET JEŚLI POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKODY I/LUB STRATY. TE OGRANICZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Niniejsze Warunki korzystania są regulowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Federacji Rosyjskiej.

 

Informacje kontaktowe:

Te informacje znajdują się na stronie: http://www.kaspersky.com/about/contactinfo.

 

Kliknięcie przycisku „Akceptuję” jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przeczytałeś, rozumiesz i zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK