Jak w Kaspersky Security Center 11 utworzyć regułę przełączania Agenta sieciowego z jednego Serwera administracyjnego do innego w oparciu o lokalizację sieci?

 

Kaspersky Security Center 11

 
 
 

Jak w Kaspersky Security Center 11 utworzyć regułę przełączania Agenta sieciowego z jednego Serwera administracyjnego do innego w oparciu o lokalizację sieci?

Powrót do sekcji "Zarządzanie hostami"
Ostatnia aktualizacja: 2019 paź 03 ID artykułu: 15247
 
 
 
 

Ten artykuł dotyczy Kaspersky Security Center 11 (wersja 11.0.0.1131).

 
 
 
 

Ta funkcja jest dostępna tylko dla urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows.

W celu utworzenia reguły przełączania Agenta sieciowego z jednego z Serwera administracyjnego na inny w przypadku zmiany ustawień sieciowych:

 1. Otwórz Kaspersky Security Center.
 2. Wybierz grupę zarządzanych urządzeń, dla których musi zostać utworzona reguła.
 3. Jeśli chcesz utworzyć regułę dla wszystkich urządzeń w grupie, przejdź do Profile i otwórz właściwości profilu Agenta sieciowego.

Otwieranie właściwości profilu agenta sieciowego w Kaspersky Security Center 11

 1. Jeśli chcesz utworzyć regułę dla określonego urządzenia w grupie, przejdź do Urządzenia, wybierz urządzenie i wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz właściwości urządzenia.
  2. Przejdź do Aplikacje, wybierz Kaspersky Security Center 11 Network Agent i otwórz jego właściwości.

Otwieranie właściwości Agenta sieciowego określonego urządzenia w Kaspersky Security Center 11

 1. Przejdź do Połączenia → Profile połączenia.
 2. W sekcji Ustawienia lokalizacji sieciowej kliknij Dodaj.

Konfigurowanie ustawień lokalizacji sieciowej w Kaspersky Security Center 11

 1. Wprowadź nazwę opisu lokalizacji sieciowej i wybierz profil połączenia.  

Opis lokalizacji sieciowej w Kaspersky Security Center 11

 1. Kliknij Dodaj i wybierz wartość dla sieci, do której podłączone jest zarządzane urządzenie.
  • Adres bramy domyślnej, aby zmienić bramę domyślną.
  • Adres serwera DHCP, aby zmienić adres IP serwera DHCP w sieci.
  • Lokalizacja domeny DNS, aby zmienić sufiks DNS podsieci.
  • Adres serwera DNS, aby zmienić adres IP serwera DNS w sieci.
  • Dostępność domeny Windows, aby zmienić stan domeny Windows, do której podłączone jest zarządzane urządzenie.
  • Lokalizacja podsieci, aby zmienić adres i maskę podsieci.
  • Adres serwera WNS, aby zmienić adres IP serwera WNS w sieci.
  • Możliwość rozwiązywania nazw, aby zmienić stan rozwiązywania nazwy DNS lub nazwy NetBIOS urządzenia.
  • Dostępność adresu połączenia SSL, aby zmienić stan połączenia SSL.

Dostosowywanie ustawień opisu lokalizacji sieciowej

Warunki w regule są połączone przy użyciu operatora logicznego I. Lokalizacja sieciowa zostanie przełączona, jeśli wszystkie warunki są prawdziwe.

 1. W otwartym oknie określ warunki przełączania Agenta sieciowego z jednego Serwera administracyjnego na inny. Nazwa okna może różnić się w zależności od wartości wybranej w poprzednim kroku. Określ parametry dla warunku reguły:
  • Wartość. Dla jednego warunku można dodać jedną lub więcej wartości.
  • Zgodny z przynajmniej jedną wartością z listy.  Reguła zostanie zastosowana, jeśli jakakolwiek wartość jest prawdziwa. Ta opcja jest ustawiona domyślnie.
  • Niezgodny z żadną wartością z listy.  Reguła zostanie zastosowana, jeśli nie ma na liście wartości nadającej się do zastosowania.

Kliknij OK.

Ustawianie warunków dla stosowanej reguły

 1. Zaznacz pole Opis włączony. Kliknij OK.

Zapisywanie opisu lokalizacji sieciowej

Reguła przełączania Agenta sieciowego z jednego Serwera administracyjnego na inny w oparciu o lokalizację sieciową zostanie utworzona i zastosowana.

Opisy lokalizacji sieciowych są sprawdzane pod kątem zgodności z parametrami sieciowymi w tej samej kolejności co na liście opisów. Jeśli parametry odpowiadają kilku opisom, zostanie użyty opis, który jest najbliżej początku listy. Możesz zmienić kolejność wyświetlania reguł na liście przy pomocy odpowiednich przycisków po prawej stronie.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK