Problem z krytycznym ładowaniem I/O i zadaniem skanowania na żądanie (ODS) uruchomionym w Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux ARM Edition

 

Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux ARM Edition

 
 
 

Problem z krytycznym ładowaniem I/O i zadaniem skanowania na żądanie (ODS) uruchomionym w Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux ARM Edition

Ostatnia aktualizacja: 04 września 2020 ID artykułu: 15548
 
 
 
 

Jeśli zadanie skanowania na żądanie (ODS) jest uruchomione podczas krytycznego ładowania I/O (90-98%), mogą wystąpić błędy w oprogramowaniu innych firm, zainstalowanym na urządzeniu z Kaspersky Endpoint Security for Linux. Aby rozwiązać problem, użyj poprawki Private Fix, która ustawia minimalny priorytet dla zadania skanowania na żądanie (ODS). Instalator poprawki dla Kaspersky Endpoint Security 10 for Linux ARM Edition jest dostępny na stronie Do pobrania.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NINIEJSZY DOKUMENT I OPISANE W NIM OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JA SĄ” Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH. KASPERSKY LAB ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W NINIEJSZYM DOKUMENCIE BEZ INFORMOWANIA O TYM.
W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, w żadnym wypadku Kaspersky Lab (posiadacz praw) ani jego partnerzy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, domniemane, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym m. in. zadośćuczynienie za utratę zysków lub informacji poufnych lub innych, przerwy w prowadzeniu działalności, utratę prywatności, korupcję, zniszczenie oraz utratę danych lub programów, za niemożność wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków, w tym wszelakich obowiązków ustawowych, obowiązku dobrej wiary lub należytej staranności, za zaniedbanie, straty ekonomiczne oraz wszelkie inne straty pieniężne i inne straty powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania oprogramowania, zapewnieniem lub niemożnością zapewnienia wsparcia lub innych usług, informacji, oprogramowania oraz związanej z oprogramowaniem treści lub w inny sposób powstałych w wyniku korzystania z oprogramowania bądź w ramach lub w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy lub złamaniem warunków umownych bądź deliktowych (w tym zaniedbaniem, wprowadzeniem w błąd, odpowiedzialnością lub obowiązkiem bezpośrednim) lub innym złamaniem obowiązku ustawowego lub jakimkolwiek naruszeniem warunków gwarancji przez posiadacza praw i/lub któregokolwiek z jego partnerów, nawet jeżeli posiadacz praw i/lub jego partnerzy zostali poinformowani o możliwości zaistnienia tych szkód.
POBIERAJĄC I INSTALUJĄC TO OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK POTRWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ INFORMACJE O KOMPILACJI, ODPOWIEDNIĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ I JEST ŚWIADOMY ZAISTNIENIA MOŻLIWEGO RYZYKA.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 
 
 

 
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK