Jak zmienić port połączenia z modułem Integration Server w Kaspersky Security for Virtualization 6.x Agentless?

 

Kaspersky Security for Virtualization 6.x Agentless

 
 
 

Jak zmienić port połączenia z modułem Integration Server w Kaspersky Security for Virtualization 6.x Agentless?

Powrót do sekcji "Ustawienia"
Ostatnia aktualizacja: 07 maja 2021 ID artykułu: 15734
 
 
 
 

Ten artykuł dotyczy Kaspersky Security for Virtualization 6.1 Agentless.

 
 
 
 

W celu zmiany portu połączenia z modułem Integration Server, użyj konta, które posiada uprawnienia administratora:

  1. Przejrzyj parametry połączenia z modułem Integration Server, uruchamiając następujące polecenie:

C:\Windows\system32>netsh http show sslcert

  1. Zapisz wartości następujących parametrów: IP:port, Certificate Hash and Application ID.

SSL Certificate bindings:
-------------------------
IP:port                 : 0.0.0.0:7271
Certificate Hash        : ccd9c9c661c8e3da4fc567da48f3a06e708a7654
Application ID          : {c1e1e87f-1818-4ac3-897b-a8e10f790659}
Certificate Store Name  : My

  1. Stop the viis service:

net stop viis

  1. Usuń bieżący certyfikat. W tym celu użyj poprzedniej wartości IP:port:

netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:7271

  1. Ustaw nowy port, korzystając z wcześniej uzyskanych wartości Certificate Hash i Application ID: 

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:7654 certhash=ccd9c9c661c8e3da4fc567da48f3a06e708a7654 appid={c1e1e87f-1818-4ac3-897b-a8e10f790659} 

Jeśli uruchomisz polecenie z PowerShell, umieść znaki cudzysłowu wokół wartości parametru appid='{<value>}', aby zapobiec wystąpieniu błędu „Parameter is incorrect”.

  1. Zablokuj dostęp do poprzedniego portu, jeśli nie planujesz go używać:

netsh http delete urlacl url=https://*:7271/

  1. Udziel usługom sieciowym dostępu do nowego portu:

netsh http add urlacl url=https://*:7654/ user="NETWORK SERVICE"

  1. Otwórz C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky VIIS i odszukaj plik konfiguracyjny modułu Integration Server viislaservice.exe.config. W tym pliku ustaw nową wartość portu w następującym wierszu:

<add key="address" value="https://localhost:7654/"/>

  1. Uruchom ponownie usługę viis:

net start viis

Port połączenia z modułem Integration Server zostanie zmieniony.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK