Jak skonfigurować automatyczne skanowanie w Kaspersky Virus Removal Tool 2011?

 

Kaspersky Virus Removal Tool 2011

 
 
 
 

Jak skonfigurować automatyczne skanowanie w Kaspersky Virus Removal Tool 2011?

Powrót do sekcji "Obsługa programu"
2014 sty 08 ID artykułu: 6187
 
 
 
 
 

Spis treści:


W Kaspersky Virus Removal Tool 2011 można skonfigurować następujące parametry  Automatycznego skanowania:
 • Scan scope (Obszar skanowania) – lista skanowanych obiektów i ich lokalizacja.
 • Security level (Poziom ochrony) – zestaw wprowadzonych do programu ustawień warunkujących automatyczne skanowanie i dezynfekcję.
 • Actions (Akcje) – możesz określić działanie, jakie będzie wykonywane na wykrytym zagrożeniu podczas automatycznego skanowania.
Information Konfiguracja ustawień Automatycznego skanowania jest zapisywana podczas bieżącej sesji działania programu, ponieważ program jest usuwany zaraz po zamknięciu okna głównego.

Jak zmienić obszar automatycznego skanowania w Kaspersky Virus Removal Tool 2011?

W celu zmiany obszaru skanowania:
 1. Uruchom Kaspersky Virus Removal Tool 2011.
 2. Przejdź na zakładkę Settings (Ustawienia) oznaczonych obrazkiem z kołem zębatym.
 3. Wybierz sekcję Scan scope (Obszar skanowania).
 4. Utwórz odpowiedni obszar skanowania, zaznaczając obiekty, które mają zostać przeskanowane. Dodaj inne pliki i foldery, klikając przycisk Add (Dodaj).

 

Powrót do spisu treści ^

Jak zmienić poziom ochrony w Kaspersky Virus Removal Tool 2011? 

W celu zmiany poziomu ochrony Automatycznego skanowaniaKaspersky Virus Removal Tool 2011:
 1. Uruchom Kaspersky Virus Removal Tool 2011.
 2. Przejdź na zakładkę Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz sekcję Security level (Poziom ochrony).
 4. Przesuń pionowy suwak na wymagany poziom skanowania:
  • High (Wysoki) – jeżeli pracujesz w niebezpiecznym środowisku i prawdopodobieństwo infekcji komputera jest bardzo wysokie.
  • Recommended (Zalecany) – ten poziom zachowuje optymalną równowagę pomiędzy ochroną i efektywnością działania systemu.
  • Low (Niski) – ten poziom można ustawić, gdy prawdopodobieństwo infekcji jest niewielkie. Ilość plików, które mają być przeskanowane, będzie zredukowana, ale będą dostępne dodatkowe zasoby systemowe. 

Powrót do spisu treści ^

Jak zmienić ustawienia poziomu ochrony w Kaspersky Virus Removal Tool 2011?

W celu zmodyfikowania ustawień poziomu ochrony:
 1. Na zakładce Security level (Poziom ochrony) kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
 2. W oknie Automatic scan (Automatyczne skanowanie) skonfiguruj ustawienia na następujących zakładkach:
  • Scope (Zakres)
  • Additional (Dodatkowe)

Jak skonfigurować ustawienia na zakładce Scope (Zakres)? 

Na zakładce Scope (Zakres) możesz wybrać typ plików, które mają być skanowane przez program, ustawić ograniczenie czasu skanowania pliku oraz skonfigurować ustawienia skanowania plików złożonych:

Types of files (Rodzaje plików)

Typy skanowanych plików zdefiniowane w sekcji File types (Rodzaje plików):
 • All files (Wszystkie pliki). Po wybraniu tej opcji, skanowane będą wszystkie obiekty bez żadnych wyjątków.
 • Files scanned by format (Pliki skanowane według formatu) - ta opcja skanuje wyłącznie potencjalnie zainfekowane pliki - pliki narażone na infekcję. Przed rozpoczęciem skanowania antywirusowego pliku, analizowany jest jego wewnętrzny nagłówek w celu rozpoznania formatu pliku (txt, doc, exe itd.)
 • Files scanned by extension (Pliki skanowane według rozszerzenia). W tym przypadku program skanuje tylko pliki podatne na infekcję (na przykład, pliki z rozszerzeniem .com, .exe, .sys, .bat, .dll itd.) i wówczas format pliku jest determinowany przez jego rozszerzenie. 
Information Przy wyborze skanowania plików według rozszerzenia należy pamiętać, że cyberprzestępcy mogą zamaskować rozszerzenie pliku wirusa (na przykład, rozszerzenie .exe) rozszerzeniem pliku tekstowego (na przykład, rozszerzeniem .txt) . Podczas skanowania pliki takie będą pominięte, ponieważ ryzyko zainfekowania pliku tekstowego szkodliwym kodem jest bardzo niskie. Information Podczas klikania ikony obok opcji Files scanned by extension (Pliki skanowane według rozszerzenia) zostanie otwarta sekcja zawierająca listę rozszerzeń skanowanych plików z krótkim opisem.

   

Scan optimization (Optymalizacja skanowania)

Jeżeli w sekcji Scan optimization (Optymalizacja skanowania) jest zaznaczona opcja Skip files scanned longer than (Pomiń pliki skanowane dłużej niż), podczas skanowania zostaną pominięte pliki, których czas skanowania jest dłuższy niż określony przez użytkownika. W celu wprowadzenia ograniczenia czasowego, wprowadź odpowiednią wartość.


Scan of compound files (Skanowanie plików złożonych) 

Często cyberprzestępcy ukrywają wirusy, implementując je w plikach złożonych, na przykład archiwach. Aby wykryć takie wirusy, program musi rozpakować archiwum, co znacznie spowalnia skanowanie. W Kaspersky Virus Removal Tool 2011 można wybrać które pliki złożone powinny być skanowane i ustawić maksymalny rozmiar plików złożonych, które mają pozostać spakowane. W celu utworzenia listy skanowanych plików złożonych, w sekcji Scan of compound files zaznacz pola:
 • Scan archives (Skanuj archiwa) – skanuje archiwa .rar, .arj, .zip, .cab, .lha, .jar, and .ice.
 • Scan installation packages (Skanuj pakiety instalacyjne) - skanuje pakiety instalacyjne programów.
 • Scan embedded OLE objects (Skanuj osadzone obiekty OLE) - skanuje obiekty osadzone w plikach (na przykład, arkusze kalkulacyjne Excel lub makra).
 • Parse e-mail formats (Przetwarzaj formaty poczty elektronicznej) – skanuje wiadomości poczty elektronicznej i pocztowe bazy danych. 

Restricting maximum size of a compound file (Ograniczenie maksymalnego rozmiaru pliku złożonego)

- aby przyspieszyć proces skanowania plików złożonych, można ograniczyć rozmiar skanowanych plików. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. W oknie Automatic Scan kliknij przycisk Additional.
 2. W oknie Compound files (Pliki złożone) zaznacz pole Do not unpack large compound files (Nie rozpakowuj dużych plików złożonych). Information Podczas rozpakowywania plików z archiwów będą one skanowane nawet wtedy, gdy będzie zaznaczone pole Do not unpack large compound files (Nie rozpakowuj dużych plików złożonych).
 3. Określ rozmiar pliku w polu Maximum file size (Maksymalny rozmiar pliku).
 4. Zapisz wprowadzone zmiany, klikając OK.

Powrót do spisu treści ^

Jak skonfigurować ustawienia na zakładce Additional (Dodatkowe)?

Domyślnie obiekty są skanowane w oparciu o analizę przy użyciu sygnatur (bazy zawierające opis znanych zagrożeń i metody leczenia). Kaspersky Virus Removal Tool 2011 porównuje każdy wykryty obiekt z wpisami w bazach, w rezultacie może bezbłędnie wykryć czy skanowany obiekt jest złośliwy i do jakiej klasy zagrożeń należy. W Kaspersky Virus Removal Tool 2011 można ustawić dodatkowe metody skanowania:
 • Signature analysis (Analiza przy użyciu sygnatur) – ta metoda skanowania wykrywa zagrożenia, bazując na bazie danych, zawierającej opisy znanych zagrożeń i metody ich usuwania. Metoda ta jest domyślnie włączona i nie można jej wyłączyć.
 • Heuristic analysis  (Analiza heurystyczna) – metoda wykrywania nowych złośliwych programów na podstawie ich zachowania w systemie operacyjnym. Analizę heurystyczną można ustawić na jednym z poniższych poziomów skanowania: Light (Niski), Medium (Średni), High (Wysoki)
 • Signature scan of vulnerabilities (Skanowanie w poszukiwaniu luk przy użyciu sygnatur) - włącza skanowanie i wykrywanie luk w systemie, opierające się na bazie danych (sygnatur zagrożeń) utworzonej przez specjalistów z Kaspersky Lab.
 • Rootkit scan (Wykrywanie rootkitów) - włącza skanowanie i wykrywanie narzędzi, które ukrywają działanie złośliwych programów w systemie operacyjnym.
 • Deep scan (Skanowanie szczegółowe) - włącza bardziej szczegółowe/rozszerzone skanowanie w poszukiwaniu narzędzi, które ukrywają działanie złośliwych programów w systemie operacyjnym. 
W celu wybrania dodatkowej metody skanowania:
 1. W oknie Automatic Scan przejdź na zakładkę Additional.
 2. W sekcji Scan methods (Metody skanowania) zaznacz pole obok metody, która ma być stosowana podczas skanowania przez Kaspersky Virus Removal Tool 2011:
   • Heuristic analysis
   • Signature analysis
   • Rootkit scan
   • Deep scan 
 3. Zapisz zmiany, klikając OK.

Powrót do spisu treści ^

Jak zmienić reakcję na wykryte zagrożenie w Kaspersky Virus Removal Tool 2011? 

W celu zmiany reakcji programu na wykrycie zagrożenia podczas automatycznego skanowania:
 1. Uruchom Kaspersky Virus Removal Tool 2011.
 2. Przejdź na zakładkę Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz sekcję Action (Akcja).
 4. IW prawej części okna wybierz wariant:
  • Prompt on detection (Pytaj po wykryciu zagrożenia). W tym przypadku użytkownik jest pytany przy każdym wykryciu zagrożenia o działanie, jakie ma być wykonane.
  • Select action (Wybierz akcję). Można wybrać następujące automatyczne działania (jeżeli żaden wariant nie jest wybrany, program jedynie odnotuje wykrycie zagrożenia w raporcie):
   • Disinfect (Wylecz) (jeśli zagrożenie może zostać wyleczone, na przykład, plik wirusa infekujący legalne oprogramowanie)
   • Delete, if disinfection fails (Usuń, jeżeli leczenie jest niemożliwe) (zagrożenia, których nie można wyleczyć, zostaną automatycznie usunięte).

Powrót do spisu treści ^

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK