Raporty w Kaspersky Internet Security

 

Kaspersky Internet Security 2013

 
 
 

Raporty w Kaspersky Internet Security

Powrót do sekcji "Informacje ogólne"
2013 sie 22 ID artykułu: 8654
 
 
 
 

Spis treści:

Przycisk Raporty

W głównym oknie aplikacji of Kaspersky Internet Security znaleźć można przycisk Raporty. Wszystkie akcje, wykonywane przez aplikację lub jej komponenty, są rejestrowane w raportach.

Jeśli klikniesz przycisk Raporty, otwarte zostanie okno Raporty. W tym oknie możesz:

 • przeglądać skrócone raporty
 • przeglądać raporty szczegółowe
 • tworzyć raporty szczegółowe z działania każdego komponentu aplikacji i konfigurować sposób wyświetlania raportów
 • filtrować dane i wyszukiwać ja na podstawie daty
 • zapisywać raport w pliku tekstowym
 • usuwać raporty i zbyteczne dane oraz konfigurować sposób tworzenia i zapisu raportów.

Powrót do spisu treści

W jaki sposób otworzyć okno Raporty?

Aby otworzyć okno Raporty, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz główne okno aplikacji.
 2. W prawej górnej części okna kliknij przycisk Raporty.

LUB

 1. Z poziomu Gadżetu Kaspersky, kliknij przycisk z ikoną białej listy (Gadżet jest dostępny jedynie na komputerach pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows VistaWindows 7)

Powrót do spisu treści

Praca z raportami

Przeglądanie raportu

W oknie Raporty można przejrzeć skrócony raport z pracy komponentu. Okno jest podzielone na trzy sekcje:

 • Szkodliwe obiekty. Sekcja zawiera informacje na temat zagrożeń i podejrzanych obiektów wykrytych w określonym przedziale czasu.
 • Aplikacje. Sekcja zawiera informacje na temat aplikacji i wykrytych w nich luk.
 • Internet. Sekcja zawiera informacje na temat: zagrożeń internetowych, podejrzanych obiektów, ataków sieciowych i przesyłania poufnych danych - wykrytych w określonym przedziale czasu.

Powrót do spisu treści

Tworzenie raportu

Aby wygenerować raport dla określonego okresu czasu, wskaż wymagany okres czasu w górnej części okna. Możesz wybrać jeden z następujących: dzieńtydzieńmiesiącrokcały okres używania aplikacji.

Pomiędzy raportami dla wybranego okresu czasu można przechodzić klikając przyciski z symbolami strzałek.

Powrót do spisu treści

Konfiguracja powiadomień o utworzeniu raportu

Z poziomu okna Raporty można również skonfigurować wyświetlanie powiadomień o utworzeniu raportu.

Aby skonfigurować powiadomienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk z ikoną dzwonka w dolnej części okna Raporty.
 2. W oknie Powiadomienia określ wymaganą tabelę czasową i kliknij przycisk OK.

Jeżeli życzysz sobie uzyskać szczegółowy raport z pracy aplikacji Kaspersky Internet Security, kliknij przycisk Raport szczegółowy.

Powrót do spisu treści

Praca z raportami szczegółowymi

Przeglądanie raportu szczegółowego

W oknie Raport szczegółowy możesz wygenerować raport dla następujących funkcji aplikacji:

W prawej części okna możesz przeglądać dane na temat zdarzeń, które miały miejsce podczas działania aplikacji:

 • Wykryte — typ wykrytego zagrożenia (dostępne dla Wykrytych zagrożeń).
 • Stan — stan wykrytego zagrożenia (dostępne dla Wykrytych zagrożeń).
 • Obiekt — nazwa obiektu lub pełna ścieżka dostępu do obiektu. Obiekt może być plikiem systemu operacyjnego lub komponentem Kaspersky Internet Security.
 • Aplikacja — nazwa aplikacji (dostępna dla Centrum ochronyKontroli aplikacjiZapory sieciowejBlokowania banerów).
 • Zdarzenie — podejrzana akcja aplikacji, wykryta przez Kaspersky Internet Security (dostępna dla wszystkich sekcji, za wyjątkiem Wykrytych zagrożeń).
 • Czas — czas, w jakim została wykryta akcja.

Kiedy wybierzesz zdarzenie, w dolnej części okna będziesz mógł zobaczyć szczegółowy opis tego zdarzenia.

Powrót do spisu treści

Wyszukiwanie zdarzeń

Wyszukiwanie żądanych zadań można przeprowadzić przy użyciu linii Wyszukaj lub z poziomu specjalnego okna.

Aby wyszukać żądane wydarzenie przy użyciu linii Wyszukaj, wprowadź słowo kluczowe w linii wyszukiwania, zlokalizowanej w prawej górnej części okna Raport szczegółowy.

Aby wyszukać żądane wydarzenie z poziomu okna wyszukiwania, wykonaj poniższe czynności:

 1. W prawej części okna Raport szczegółowy kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku odpowiedniej kolumny.
 2. Z menu kontekstowego wybierz Wyszukaj....
 3. Określ parametr wyszukiwania:
  • W linii Ciąg znaków wprowadź słowa kluczowe do wyszukania (np. Kaspersky).
  • W linii Kolumna, z menu rozwijalnego wybierz odpowiednią kolumnę do przeszukania (np. Powód).
  • Jeżeli jest to wymagane, zaznacz pola dodatkowych parametrów wyszukiwania:
   • Dopasuj rozmiar
   • Dopasuj całe słowo
 4. Kliknij przycisk Znajdź następny.

Powrót do spisu treści

Zapisywanie raportu

Możesz zapisać utworzony raport w pliku tekstowym. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

 1. Utwórz raport dla żądanego komponentu lub zadania.
 2. W dolnej części okna kliknij przycisk Zapisz....
 3. W oknie Zapisz jako otwórz folder do zapisu pliku i określ nazwę pliku.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Powrót do spisu treści

Konfiguracja zaawansowanych ustawień dla raportów

Dla raportów aplikacji Kaspersky Internet Security możesz również włączyć rejestrację zdarzeń informacyjnych, określić czas przechowywania raportów oraz maksymalny rozmiar przechowywanych raportów. Szczegółowe instrukcje, w jaki sposób można to zrobić, znajdziesz w Bazie wiedzy Kaspersky Lab w artykule 8918.

Powrót do spisu treści

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 
 
 

Dotyczy:


 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK