Jak aktualizować bazy danych Kaspersky Internet Security na komputerze bez połączenia internetowego?

 

Kaspersky Anti-Virus 2013

 
 
 

Jak aktualizować bazy danych Kaspersky Internet Security na komputerze bez połączenia internetowego?

Powrót do sekcji "Wszystkie artykuły"
2014 sie 25 ID artykułu: 8860
 
 
 
 

Spis treści:


Opis narzędzia

Ostrzeżenie Uwaga! Opisana poniżej metoda jest pomocnicza, a nie podstawowa; używaj tej metody tylko w wypadku, gdy komputer z zainstalowanym Kaspersky Anti-Virus nie ma połączenia z internetem. Opisana metoda aktualizacji nie zapewnia natychmiastowego dostarczania wydanych aktualizacji, aplikacja nie jest więc zawsze aktualna. 

Aby zaktualizować wszystkie wymagane bazy danych i moduły aplikacji Kaspersky Anti-Virus, możesz użyć specjalnego narzędzia aktualizującego, które należy uruchomić ręcznie z innego komputera lub nośnika USB podłączonego do komputera z połączeniem internetowym. 

Przy pierwszym uruchomieniu narzędzia wszystkie bazy danych i moduły wymagane przez aplikację i wydane do obecnej chwili są kopiowane do specjalnego folderu, który znajduje się w folderze z narzędziem aktualizacyjnym. Z powodu dużego rozmiaru aktualizacji pierwsze uruchomienie narzędzia zabiera nieco czasu. Przy każdym następnym uruchomieniu do foldera kopiowane są jedynie brakujące, tzn. ostatnio wydane bazy danych i moduły. 

Informacje W sierpniu 2012 rozmiar baz danych Kaspersky Anti-Virus wynosił około 240 MB. Pamiętaj o tym w trakcie wybierania nośnika do przechowywania aktualizacji aplikacji. Z biegiem czasu rozmiary aktualizacji będą się zwiększać. 

Powrót do spisu treści ^

Krótka instrukcja korzystania z narzędzia

 1. Zapisz folder z narzędziem na nośniku USB, podłącz go do komputera z połączeniem internetowym i uruchom narzędzie (plik Updater.bat). 
 2. Po zakończeniu pracy narzędzia podłącz nośnik USB do komputera (bez połączenia internetowego) z zainstalowaną aplikacją Kaspersky Anti-Virus i skonfiguruj aplikację do aktualizowania z folderu zawierającego bazy danych na nośniku USB (folder Updates). 

W przyszłości regularnie podłączaj ten sam nośnik flashowy do dowolnego komputera z połączeniem internetowym, pobieraj nowe bazy danych i aktualizuj swój program Kaspersky Anti-Virus przy pomocy tego urządzenia USB. 

Informacje Możesz wczytać niektóre brakujące bazy danych/moduły tylko jeśli nie usunąłeś żadnych plików z foldera narzędzia aktualizacyjnego.

Powrót do spisu treści ^

Instrukcja krok po kroku korzystania z narzędzia

Krok 1. Pobierz wymagany zestaw narzędzia aktualizującego for_kav_13.0.0.3370.zip.

Krok 2. Wypakuj pobrane narzędzie na inny komputer, który jest podłączony do internetu lub na napęd USB, który jest podłączony do komputera z połączeniem internetowym. 

Ostrzeżenie Zwróć uwagę, że pełna ścieżka do folderu z narzędziem aktualizującym powinna zawierać tylko symbole łacińskie i nie może zawierać znaków spacji!

Krok 3. Pierwsze uruchomienie narzędzia może zająć trochę czasu, ponieważ do folderu z narzędziem aktualizującym są pobierane wszystkie wymagane bazy danych/moduły wydane do tej pory (przybliżony rozmiar aktualizacji to około 170 MB). Aby ograniczyć ilość ruchu internetowego możesz skopiować bazy danych z komputera z zainstalowanym Kaspersky Anti-Virus do folderu narzędzia aktualizującego (NIE JEST TO WYMAGANE). 

W tym celu przed uruchomieniem narzędzia po raz pierwszy wykonaj następujące czynności: 

  • w folderze, do którego wypakowano narzędzie, utwórz folder Temp
  • skopiuj do foldera Temp folder:
  • dla Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP13\Data\Updater\Temporary Files\
  • dla Windows Vista/7: C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP13\Data\Updater\Temporary Files

Info Domyślnie folder ten jest ukryty a pliki w nim nie są wyświetlane. Jeśli chcesz użyć tego foldera do udostępniania uaktualnień, włącz wyświetlanie ukrytych plików i folderów.  

Krok 4. Uruchom plik Updater.bat z wypakowanego folderu (kliknij dwukrotnie plik aby go uruchomić). 

Po uruchomieniu pliku na ekranie pojawi się następujące okno: 

Okno informuje o rozpoczęciu procesu kopiowania (ścieżka do pliku Updater.exe pokazana na obrazku może różnić się od ścieżki w oknie na Twoim komputerze). 

InformacjeJeżeli połączenie z Internetem nawiązywane jest poprzez serwer proxy, dodaj ustawienia serwera proxy do pliku for_kav_13.0.0.3370.ini. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 • W folderze z narzędziem odszukaj plik for_kav_13.0.0.3370.ini i kliknij go dwukrotnie.
 • W treści pliku odszukaj sekcję Proxy Settings i wpisz ustawienia swojego serwera proxy zamiast domyślnych parametrów:
  • Adres (proxy_url)
  • Port (proxy_port)
  • Nazwa użytkownika (proxy_login)
  • Hasło (proxy_pwd).

 • Zapisz plik for_kav_13.0.0.3370.ini i zamknij go.

Krok 5. Po zamknięciu okna, w folderze z narzędziem aktualizacyjnym otwórz pliku iupdater.txt i upewnij się, że plik zawiera następujący wpis (oznaczający pomyślną aktualizację): 

Właściwy zestaw baz danych i modułów jest kopiowany do podfolderu Aktualizacje w folderze, z którego zostanie uruchomiony plik Updater.bat

Krok 6. Skonfiguruj aktualizację Kaspersky Anti-Virus z folderu Updates, do którego zostały zapisane uaktualnienia. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz główne okno aplikacji.
 2. W prawym górnym rogu okna kliknij Ustawienia.
 3. Przejdź na zakładkę Aktualizacja w górnej części okna Ustawienia.
 4. W prawej części okna, w sekcji Tryb uruchamiania i źródło uaktualnień kliknij przycisk Źródło uaktualnień.
 5. W oknie Aktualizacja, na zakładce Źródło kliknij przycisk Dodaj.
 6. Wybierz folder, do którego pobrałeś bazy danych i moduły przy pomocy narzędzia aktualizacyjnego (podfolder Updates)
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Usuń zaznaczenie z pola Serwery aktualizacji Kaspersky Lab dostępnego na zakładce Źródło.
 9. Kliknij OK w oknie Aktualizacja.
 10. Kliknij OK w oknie Ustawienia.
 11. Uruchom proces aktualizacji antywirusowych baz danych.

 

Powrót do spisu treści ^

Dodatkowe informacje o narzędziu

 • Jeśli masz jakiekolwiek problemy z pobraniem baz danych/ modułów, włącz szczegółowy raport (ślad) procesu pobierania.

W tym celu otwórz plik Updater.bat do edycji i w linii dodaj polecenie: 

-tf trace.txt 

Na przykład, 

Updater.exe -u -c -o kav_13.0.0.3370.ini > report_kav2013.txt 

Po zapisaniu wykonanych zmian uruchom plik Updater.bat, po zakończeniu pracy narzędzia i odtworzeniu błędu wyślij uzyskany dziennik śladu (plik trace.txt z folderu narzędzia) do pomocy technicznej porzez usługę Moje konto.

 • Jeśli działanie narzędzia zostało zakończone przez system (plik iupdater.txt zawiera błąd Process is terminated), podczas pobierania aktualizacji rozpakuj archiwum VCRT8.zip zawierające biblioteki i rozpakuj je do foldera z narzędziem.
 • Jeśli narzędzie zostało wypakowane na komputerze (a nie na napędzie przenośnym), może pojawić się błąd dotyczący dostępu do folderu. Aby wyeliminować problem, przenieś folder z narzędziem do głównego katalogu dysku (na przykład, C:\).
 • Aby raport nie został nadpisany, ale dodany, otwórz plik Updater.exe do edycji i dodaj jeden symbol ">". Na przykład, wiersz miał postać Updater.exe -u -c -o kav_13.0.0.3370.ini > report_kav2013.txt, a po edycji powinien mieć postać Updater.exe -u -c -o kav_13.0.0.3370.ini >> report_kav2013.txt.

Powrót do spisu treści ^


 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK