Jak w przeglądarce Google Chrome włączyć dodatki Kaspersky Anti-Virus?

 

 

Kaspersky Anti-Virus 2013

 
 
 

Jak w przeglądarce Google Chrome włączyć dodatki Kaspersky Anti-Virus?

Powrót do sekcji "Wszystkie artykuły"
2013 sty 15 ID artykułu: 9169
 
 
 
 
Informacja dotyczy aplikacji Kaspersky Anti-Virus

Jeśli ręcznie usunąłeś dodatki Kaspersky Anti-Virus (Klawiatura wirtualnaKaspersky URL Advisor, Blokada zawartości), wówczas w celu przywrócenia funkcji dodatków:

Metoda 1

W tym przypadku usunięte zostaną wszystkie załadowane/zainstalowane dodatki. Zapisane zostaną informacje o zakładkach i hasłach.

 1. Zamknij wszystkie okna Google Chrome.
 2. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij Start > (MójKomputer.
 3. W następującym katalogu odszukaj plik PreferencesC:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default (na przykład: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Preferences i z otwartego menu kontekstowego wybierz Usuń.

 1. Otwórz okno Google Chrome.
 2. Wszystkie dodatki są włączone.

Metoda 2

W tym przypadku zapisane zostaną wszystkie informacje i ustawienia Google Chrome.

 1. Zamknij wszystkie okna Google Chrome.
 2. W lewym dolnym rogu ekranu kliknij Start > (MójKomputer.
 3. W następującym katalogu odszukaj plik PreferencesC:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default (na przykład: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default).

 1. Otwórz plik Preferences przy pomocy dowolnego edytora tekstu (na przykład Notatnika).

 1. Usuń kod podany poniżej:

InfoJeśli z pliku Preferences usuniesz dodatkowy znak, uszkodzisz strukturę pliku konfiguracyjnego Google Chrome. W rezultacie wszystkie załadowane/zainstalowane dodatki zostaną usunięte. 

W celu przywrócenia Kaspersky URL Advisor

"dchlnpcodkpfdpacogkljefecpegganj": {
            "ack_external": true,
            "active_permissions": {
               "api": [ "contextMenus", "plugin", "tabs" ],
               "explicit_host": [ "http://*/*", "https://*/*" ],
               "scriptable_host": [ "\u003Call_urls\u003E" ]
            },
            "events": [ "runtime.onInstalled" ],
            "from_bookmark": false,
            "from_webstore": false,
            "install_time": "12989580873964514",
            "location": 3,
            "manifest": {
               "background_page": "background/main.html",
               "browser_action": {
                  "default_icon": "images/logo.png",
                  "permissions": [ "tabs", "http://*/", "https://*/" ]
               },
               "content_scripts": [ {
                  "js": [ "background/lcr.js", "background/links_mode.js", "content_scripts/parse_url.js", "content_scripts/images.js", "content_scripts/content.js" ],
                  "matches": [ "\u003Call_urls\u003E" ],
                  "permissions": [ "tabs", "http://*/", "https://*/", "chrome://*/" ]
               } ],
               "current_locale": "ru",
               "default_locale": "en",
               "description": "",
               "icons": {
                  "48": "images/linkfilter.png"
               },
               

"key": "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDoT5JIHtvANTHxjeMIDoDIO4GErND6wLGKz6RgV

Bh0MkCUgWriFtriQH9VEj2ie+T4pGHPLsFvOSNu3Qe62IX1uJObiArdfdbiT//IRBIlPl3mqwj3xH8+M4Y

LpkXEU3zX6oavtcxZpWDkQHB+5Pfp9IRo+az61Td4rgBZwxEAyQIDAQAB",
               "minimum_chrome_version": "15.0.0.0",
               "name": "Kaspersky URL Advisor",
               "permissions": [ "contextMenus", "tabs", "http://*/", "https://*/" ],
               "plugins": [ {
                  "path": "plugin/npUrlAdvisor.dll",
                  "public": true
               } ],
               "version": "xx.x.x.xxxx" // 
            },
            "path": "dchlnpcodkpfdpacogkljefecpegganj\\xx.x.x.xxxx_x",
            "state": 2


W celu przywrócenia Blokady zawartości

},
         "hghkgaeecgjhjkannahfamoehjmkjail": {
            "ack_external": true,
            "active_permissions": {
               "api": [ "contextMenus", "plugin", "tabs" ],
               "explicit_host": [ "http://*/*", "https://*/*" ],
               "scriptable_host": [ "\u003Call_urls\u003E" ]
            },
            "events": [ "runtime.onInstalled" ],
            "from_bookmark": false,
            "from_webstore": false,
            "install_time": "12989581229629907",
            "location": 3,
            "manifest": {
               "background_page": "background/main.html",
               "content_scripts": [ {
                  "all_frames": true,
                  "js": [ "content_scripts/content.js" ],
                  "matches": [ "\u003Call_urls\u003E" ],
                  "permissions": [ "tabs", "http://*/", "https://*/", "chrome://*/" ],
                  "run_at": "document_start"
               } ],
               "current_locale": "ru",
               "default_locale": "en",
               "description": "",
               "icons": {
                  "48": "images/content_blocker_icon.png"
               },
               

"key": "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCwI5e/yRw3NVMxFCi2mfuV1p3xoccLnaohEY

JALcC4pLWnBfSWLVJFw77RE/sCb+LnB6ALKROFU+Z+frTda4GJh5OmgAhEXvIj1u9C/icZmH4ZmC/

jQ30ip+M8x13wRE07zqB3nWg8MKl+svkZJBr/x3IZiIVC2OZODYZlk85akwIDAQAB",
               "minimum_chrome_version": "15.0.0.0",
               "name": "Content Blocker",
               "permissions": [ "contextMenus", "tabs", "http://*/", "https://*/" ],
               "plugins": [ {
                  "path": "plugin/content_blocker_npapi.dll",
                  "public": true
               } ],
               "version": "xx.x.x.xxxx"       //
            },
            "path": "hghkgaeecgjhjkannahfamoehjmkjail\\xx.x.x.xxxx_x",
            "state": 2

W celu przywrócenia Klawiatury wirtualnej

},
         "jagncdcchgajhfhijbbhecadmaiegcmh": {
            "ack_external": true,
            "active_permissions": {
               "api": [ "contextMenus", "plugin", "tabs" ],
               "explicit_host": [ "http://*/*", "https://*/*" ],
               "scriptable_host": [ "\u003Call_urls\u003E" ]
            },
            "events": [ "runtime.onInstalled" ],
            "from_bookmark": false,
            "from_webstore": false,
            "install_time": "12989581229959972",
            "location": 3,
            "manifest": {
               "background_page": "background/main.html",
               "browser_action": {
                  "default_icon": "images/kbrd-mini.png",
                  "permissions": [ "tabs", "http://*/", "https://*/" ]
               },
               "content_scripts": [ {
                  "all_frames": true,
                  "js": [ "content_scripts/protectable_element_detector.js", "content_scripts/icon_injector.js", "content_scripts/icon_helper.js", "content_scripts/tooltip.js", "content_scripts/once_timed_tooltip.js", "content_scripts/content.js" ],
                  "matches": [ "\u003Call_urls\u003E" ],
                  "permissions": [ "tabs", "http://*/", "https://*/", "chrome://*/" ],
                  "run_at": "document_end"
               } ],
               "current_locale": "ru",
               "default_locale": "en",
               "description": "",
               "icons": {
                  "48": "images/kbrd.png"
               },
               

"key": "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDIE8ddNMQ/SHWOqKZxQxem2oNC2O

Bd6k7O54d2Wy39/EfiWgpIdYxghWQCzltY7GKpdguKT9ex5421Eq5KC2rDf6DzgBdvZYEG3lffY

a1oIWKfKP8kO5p3DWzsEaGjIO6U6gUaGZDYglwVraxxowNDsVgvuz1F4G/FwdnXsOfQcwIDAQAB",
               "minimum_chrome_version": "15.0.0.0",
               "name": "Virtual Keyboard",
               "permissions": [ "contextMenus", "tabs", "http://*/", "https://*/" ],
               "plugins": [ {
                  "path": "plugin/npVKPlugin.dll",
                  "public": true
               } ],
               "version": "xx.x.x.xxxx"          // 
            },
            "path": "jagncdcchgajhfhijbbhecadmaiegcmh\\xx.x.x.xxxx_x",
            "state": 2

 1. Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij plik.

 1. Otwórz okno Google Chrome.
 2. Wszystkie dodatki są włączone.

InfoKażdy dodatek posiada swój własny identyfikator:

 • Klawiatura wirtualna – jagncdcchgajhfhijbbhecadmaiegcmh
 • Blokada zawartości – hghkgaeecgjhjkannahfamoehjmkjail 
 • Kaspersky URL Advisor – dchlnpcodkpfdpacogkljefecpegganj

Nazwy identyfikatorów mogą się różnić w zależności od wersji Kaspersky Anti-Virus. W celu poznania nazwy identyfikatora:

 1. Otwórz Edytor rejestru.
 2. Odszukaj folder Extensions w poniższym katalogu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome
 3. Nazwa każdego podfolderu w folderze Extensions odpowiada nazwie dodatku.


 
 
 
 
 

Method №1

 
 
 
 
 

Method №2

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
 

 
 

Opinia dotycząca strony pomocy

Prosimy o przesłanie opinii o wyglądzie naszej strony, propozycje jej ulepszeń lub wskazanie ewentualnych błędów

Wyślij Moją Opinię o stronie Wyślij Moją Opinię o stronie

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy za przesłanie nam swojej opinii.
Zapoznamy się z jej treścią i rozpatrzymy wszelkie uwagi.