Klnagchk. Narzędzie analizujące ustawienia połączenia Agenta sieciowego

 

Kaspersky Security Center 10

 
 
 

Klnagchk. Narzędzie analizujące ustawienia połączenia Agenta sieciowego

Powrót do sekcji "Narzędzia"
ID artykułu: 9292
 
 
 
 

Narzędzie klnagchk.exe analizuje parametry połączenia pomiędzy Agentem sieciowymSerwerem administracyjnym.

Narzędzie umożliwia określenie parametrów, których Agent sieciowy będzie używał do łączenia się z Serwerem administracyjnym, oraz uruchomienie podstawowej diagnostyki rozwiązującej problem.

Narzędzie klnagchk.exe powinno być uruchomione na komputerze klienckim z poziomu konta posiadającego uprawnienia lokalnego administratora. Narzędzie nie będzie działać, jeżeli zostało uruchomione z innego foldera z powodu braku dostępu do bibliotek Agenta sieciowego.

Narzędzie jest częścią pakietu dystrybucyjnego Agenta sieciowego i znajduje się w folderze instalacyjnym Agenta sieciowego (C:\Program Files\Kaspersky Lab\NetworkAgent).

Po uruchomieniu narzędzia klnagchk z poziomu wiersza poleceń, w zależności od używanych parametrów wykona ono następujące akcje:
 • Wyświetli lub zapisze w raporcie zdarzeń wartości ustawień połączenia Agent sieciowego, zainstalowanego na komputerze klienckim, z Serwerem administracyjnym.
 • Zapisze statystyki Agenta sieciowego (od ostatniego uruchomienia) i wyniki działania narzędzia do raportu lub wyświetli informacje na ekranie.
 • Podejmie próbę nawiązania połączenia między Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym. Jeżeli narzędzie nie zdołało nawiązać połączenia, użyje pakietu ICMP do sprawdzenia stanu komputera, na którym zainstalowano Serwer administracyjny.

Aby sprawdzić połączenie komputera klienckiego z Serwerem administracyjnym przy użyciu narzędzia klnagchk, uruchom narzędzie klnagchk na komputerze klienckim z poziomu wiersza poleceń.

Składnia polecenia narzędzia wygląda następująco: klnagchk [-logfile <nazwa_pliku>] [-sp] [-savecert <ścieżka_do_pliku_certyfikatu>] [- restart]

gdzie:

-logfile LOGFILE – zapisuje wszystkie informacje do pliku raportu LOGFILE; domyślnie informacja jest wyświetlana poprzez podstawowy strumień wyjścia, tzn. na ekranie.
- sp - wyświetla hasło dostępu do serwerów proxy (domyślnie hasło nie jest wyświetlane).
-savecert CERTFILE – zapisuje certyfikat wykorzystywany przez Agenta sieciowego do łączenia się z Serwerem administracyjnym w pliku CERTFILE.
-restart –  uruchamia ponownie Agenta sieciowego po zakończeniu pracy narzędzia.
-sendhb - wysłać bicie serca.


Po uruchomieniu narzędzie uzyskuje dostęp do plików konfiguracyjnych Agenta sieciowego i zwraca właściwości połączenia: 

 • Server address – adres Serwera administracyjnego
 • Use SSL – użycie szyfrowanego połączenia z Serwerem administracyjnym może przyjąć wartość 0 lub 1
 • Server SSL ports – dozwolone numery portów do bezpiecznego łączenia się z Serwerem administracyjnym; zwykle jest używany tylko jeden port
 • Server ports – dozwolone numery portów do standardowego (niechronionego) łączenia się z Serwerem administracyjnym; zwykle jest używany tylko jeden port
 • Certificate – dostępność Certyfikatu Serwera administracyjnego na komputerze klienckim; z pewnych przyczyn może on być niedostępny, na przykład, jeżeli Agent sieciowy nigdy nie nawiązał połączenia z Serwerem administracyjnym; może przyjąć wartość 0 lub 1
 • Use proxy – użycie serwera proxy, może przyjąć wartość 0 lub 1
 • Proxy location – adres i numer portu serwera proxy, oddzielone dwukropkiem
 • Proxy login – nazwa użytkownika z dostępem do serwera proxy
 • Proxy password – hasło dostępu do serwera proxy; jest wyświetlone wyłącznie po użyciu przełącznika sp
 • Open UDP port – użycie portu UDP przez Agenta sieciowego do otrzymywania żądań synchronizacji z Serwera administracyjnego
 • UDP ports – numery portów UDP dostępnych dla Agenta sieciowego
 • Ping period – standardowy czas przerwy pomiędzy synchronizacjami, liczony w sekundach
 • Conn timeout – czas oczekiwania na połączenie
 • RW timeout – czas, po jakim zostanie przerwana operacja zapisu/odczytu
 • Computer ID - unikatowy identyfikator w sieci.

Jeżeli narzędzie zostanie uruchomione na komputerze, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny, zamiast próbować nawiązać połączenie zgłosi, że znajduje się tu serwer lokalny.

Niezależnie od wyników próby nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym, narzędzie będzie próbowało ustalić, czy Agent sieciowy jest uruchomiony. Jeżeli Agent sieciowy nie jest uruchomiony, narzędzie zakończy działanie. Jeżeli Agent sieciowy został uruchomiony, narzędzie wyświetli statystyki połączenia:

 • Ping count – liczba prób nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym
 • Succ. pings – liczba udanych prób nawiązania połączenia
 • Sync count – liczba prób synchronizacji
 • Succ. syncs – liczba udanych prób synchronizacji
 • Last ping – czas i data ostatniego połączenia
 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK