Македонски

 

Стандардна политика за поддршка на Kaspersky Lab (ажурирано на 1 февруари, 2019 година)

 
 
 
 

1. Вовед

 
 
 
 

2. Дефиниции

 
 
 
 

3. Стандардна понуда за поддршка

 
 
 
 

4. Проширена техничка поддршка

 
 
 
 

5. Часови и јазици на поддршката

 
 
 
 

6. Управување со инциденти

 
 
 
 

7. Канали за поддршка

 
 
 
 

8. Форум на Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Животен циклус на поддршката за апликацијата

 
 
 
 

10. Одговорност на Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Одговорност на Корисникот

 

 
 

How can we improve this article?

Your feedback will be used for content improvement purposes only. If you need assistance, please contact technical support.

Submit Submit

Thank you for your feedback!

Your suggestions will help improve this article.

OK