ส่งคำขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแลป Kaspersky

หากคุณมีปัญหาหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของแลป Kaspersky Lab โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค.

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้:DPO สามารถติดต่อทางไปรษณีย์หรืออีเมลได้ที่:

Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, ประเทศเยอรมนี, dpo@kaspersky.com

คุณยังสามารถติดต่อตัวแทนของแลป Kaspersky EU ได้ (อ้างอิงจากมาตรา 27 ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, ประเทศเยอรมนี, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.