ส่งคำขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแลป Kaspersky

หากคุณมีปัญหาหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันของแลป Kaspersky Lab โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค.

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้:

ขอบคุณ เราจะตรวจสอบคำขอของคุณทันทีที่เป็นไปได้
เกิดข้อผิดพลาดขึ้น โปรดลองกรอกแบบฟอร์มอีกครั้ง
อีเมล:
อีเมลของคุณ
ประเทศ:
เรียกดูหมวดหมู่
หัวข้อ:
หัวข้อข้อความ
ข้อความ:
ข้อความของคุณ (สูงสุด 2000 ตัวอักษร)


DPO สามารถติดต่อทางไปรษณีย์หรืออีเมลได้ที่:

Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, ประเทศเยอรมนี, dpo@kaspersky.com

คุณยังสามารถติดต่อตัวแทนของแลป Kaspersky EU ได้ (อ้างอิงจากมาตรา 27 ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, ประเทศเยอรมนี, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.