Gửi một yêu cầu liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của Kaspersky

Lưu ý: Nếu bạn có vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến một ứng dụng của Kaspersky Lab, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn có thắc mắc nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu, vui lòng điền vào biểu mẫu này:

Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn sớm nhất có thể.
Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử điền biểu mẫu lại lần nữa.
Email:
Địa chỉ e-mail của bạn
Quốc gia:
Danh mục yêu cầu
Chủ đề:
Chủ đề thư
Thư:
Thư của bạn (tối đa 2000 ký tự)


Bạn cũng có thể liên hệ với DPO qua đường bưu điện hoặc email tới địa chỉ:

Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Đức, dpo@kaspersky.com

Bạn cũng có thể liên hệ với đại diện của Kaspersky Lab EU (theo Điều 27 GDPR): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Đức, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.