Przypisywanie profilu zabezpieczeń do użytkownika lub grupy użytkowników

Profil zabezpieczeń (za wyjątkiem Domyślny profilu) może być przypisany do nie więcej niż 20 grup użytkowników i do nie więcej niż 20 użytkowników, którzy nie należą do grupy.

W celu przypisania profilu zabezpieczeń do użytkownika lub grupy użytkowników:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy profilu zabezpieczeń, który chcesz przypisać do użytkownika lub grupy użytkowników.
 4. Kliknij przycisk Przypisz do użytkowników znajdujący się nad listą profili zabezpieczeń lub kliknij odnośnik Przypisz do użytkowników oraz grup na liście profili zabezpieczeń.

  Otworzy się okno zawierające listę użytkowników.

 5. Zaznacz pola wyboru obok użytkowników i grup użytkowników, którym chcesz przypisać profil zabezpieczeń.

  Jeśli wybrałeś profil zabezpieczeń inny niż Domyślny, a liczba użytkowników przekracza 20 i/lub liczba użytkowników, którzy nie należą do żadnej grupy, przekracza 20 dla wybranego profilu zabezpieczeń, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wyczyść dodatkowe pola wyboru, aby pozbyć się ostrzeżenia.

 6. Kliknij OK.

Profil zabezpieczeń zostanie przypisany do wybranych użytkowników i grup użytkowników. Profil zabezpieczeń, który został przypisany użytkownikowi, pojawia się na głównej liście użytkowników i na stronie z informacjami o użytkowniku. Profil zabezpieczeń przypisany do grupy użytkowników zostanie zastosowany do wszystkich użytkowników w tej grupie. Nie można przypisać indywidualnego profilu zabezpieczeń do użytkownika należącego do grupy użytkowników.

Zobacz również:

Kopiowanie profilu zabezpieczeń

Przeglądanie listy użytkowników

Edytowanie informacji o użytkowniku

Przejdź do góry