Przeglądanie listy użytkowników

Sekcja Użytkownicy Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetla użytkowników i grupy użytkowników, które są dodane do Konsoli zarządzającej.

Lista zawiera kolumny zawierające następujące informacje o użytkownikach i ich urządzeniach:

Możesz filtrować listy użytkowników według stanu urządzeń użytkowników:

W celu filtrowania listy kont użytkowników,

Obok Pokaż użytkowników kliknij odnośnik z żądanym stanem.

Aby usunąć filtr,

Kliknij odnośnik Wszystkie.

Możesz posortować listę kont użytkowników według kolumny: Stan, Użytkownik/Grupa, Liczba urządzeń, Komentarz lub Prawa dostępu.

W celu posortowania listy:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

Pole Szukaj znajduje się nad listą. W przypadku długiej listy możesz użyć tego pola do szybkiego wyszukania i przełączenia na obiekt.

Przejdź do góry