Przenoszenie użytkowników między grupami

W celu dodania użytkownika do wcześniej utworzonej grupy:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

  Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście użytkowników wybierz użytkownika, którego chcesz dodać do grupy.
 4. Kliknij przycisk Przenieś do grupy, znajdujący się nad listą.

  Przycisk Przenieś do grupy jest dostępny tylko wtedy, gdy utworzono przynajmniej jedną grupę.

  Zostanie otwarte okno Przenieś użytkowników do grupy.

 5. Z listy rozwijanej wybierz nazwę grupy, do której chcesz przenieść użytkownika.
 6. Kliknij przycisk OK.

Użytkownik zostanie dodany do grupy.

Możesz dodawać użytkowników w oknie grupy. Aby dodać użytkownika, kliknij odnośnik z nazwą grupy, a następnie kliknij Dodaj użytkowników.

Użytkownik dodany do grupy nie jest wyświetlany na głównej liście użytkowników. Profil zabezpieczeń, który został przypisany do użytkownika, jest zastępowany profilem zabezpieczeń przypisanym do grupy, do której dodano konto użytkownika.

Przejdź do góry