Dodawanie użytkowników i wysyłanie wiadomości e-mail

Aby móc pracować z Kaspersky Endpoint Security Cloud, musisz dodać użytkowników (pracowników firmy) do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud. Użytkownicy będą mogli niezależnie instalować aplikacje zabezpieczające na swoich urządzeniach i podłączyć swoje urządzenia Windows, urządzenia Mac i urządzenia mobilne do Kaspersky Endpoint Security Cloud. Kaspersky Endpoint Security Cloud identyfikuje użytkowników za pomocą ich adresów e-mail.

W celu dodania użytkowników do Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud i wysłania do nich wiadomości e-mail:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

  Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud. Podczas uruchamiania, na liście wyświetlany jest jeden użytkownik, który utworzył obszar roboczy.

 3. Kliknij przycisk Dodaj użytkowników, znajdujący się nad listą użytkowników.

  Zostanie otwarte okno Dodaj użytkowników.

 4. W polu wprowadzania dodaj adresy e-mail użytkowników.

  Możesz wprowadzić adresy ręcznie lub skopiować i wkleić listę adresów z pliku tekstowego. Każdy adres musi znajdować się w oddzielnym wierszu.

  Możesz dodać maksymalnie 1 000 adresów e-mail użytkowników.

 5. Kliknij Dalej.
 6. Okno Dodaj użytkowników wyświetli tabelę z adresami e-mail użytkowników. Domyślnie kolumna Alias użytkownika wyświetla nazwę skrzynki pocztowej użytkownika.

  W razie potrzeby popraw adresy e-mail i aliasy użytkownika.

 7. Kliknij Dalej.
 8. W wyświetlonym oknie Instrukcje dotyczące instalacji aplikacji zabezpieczającej Kaspersky na Twoim urządzeniu kliknij przycisk Wyślij instrukcje.

Jeśli nie chcesz wysyłać wiadomości e-mail, kliknij przycisk Nie wysyłaj. W tym przypadku użytkownicy zostaną dodani do listy, ale nie zostaną wysłane wiadomości e-mail z instrukcjami zainstalowania aplikacji zabezpieczającej.

Po dodaniu kilku kont użytkowników możesz w każdej chwili wysłać im wiadomość e-mail z instrukcjami, klikając przycisk Wyślij instrukcje nad listą użytkowników.

Kaspersky Endpoint Security Cloud wyśle użytkownikom wiadomości e-mail z instrukcjami do zainstalowania aplikacji zabezpieczających na swoich urządzeniach wraz z odnośnikiem do aplikacji zabezpieczającej.

Korzystając z otrzymanej wiadomości e-mail, użytkownik może podłączyć dowolną liczbę urządzeń z systemem Windows lub macOS, ale tylko jedno urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS. Jeśli użytkownik musi podłączyć wiele urządzeń mobilnych, wyślij użytkownikowi wiele wiadomości, w zależności od liczby urządzeń.

Zobacz również:

Zarządzanie kontami użytkowników

Zarządzanie urządzeniami

Przejdź do góry