Konfigurowanie szyfrowania urządzeń z systemem Mac

Po włączeniu szyfrowania w kilku profilach zabezpieczeń jednocześnie, można edytować ustawienia szyfrowania w każdym profilu zabezpieczeń osobno, zgodnie z opisem w tej sekcji.

Aby edytować szyfrowanie urządzeń z systemem macOS:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Na liście wybierz profil zabezpieczeń dla urządzeń, na których chcesz skonfigurować szyfrowanie.
 4. Kliknij odnośnik z nazwą profilu, aby otworzyć okno właściwości profilu zabezpieczeń.

  Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

 5. W grupie Mac wybierz sekcję Ustawienia zarządzaniaSzyfrowanie.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaszyfrować urządzenia użytkowników, wybierz opcję Włącz szyfrowanie.
  • Aby odszyfrować urządzenia użytkowników, wybierz opcję Wyłącz szyfrowanie.
 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Określone ustawienia szyfrowania zostaną zapisane.

Szyfrowanie i odszyfrowywanie urządzeń może zająć dużo czasu. Możesz użyć raportu Stan szyfrowania urządzeń, aby zobaczyć aktualny stan szyfrowania.

Przejdź do góry