Odzyskiwanie dostępu do urządzenia zaszyfrowanego funkcją BitLocker

Jeśli użytkownik zapomniał hasła dostępu do urządzenia z systemem Windows zaszyfrowanego przez funkcję BitLocker, możesz pomóc użytkownikowi, wysyłając mu klucz odzyskiwania.

Aby odzyskać dostęp do urządzenia chronionego funkcją BitLocker:

  1. Poproś użytkownika o podanie identyfikatora klucza odzyskiwania, który jest wyświetlany w oknie żądania klucza odzyskiwania.
  2. W Kaspersky Endpoint Security Cloud, otwórz właściwości urządzenia, do którego użytkownik chce odzyskać dostęp.

    W oknie właściwości urządzenia wyświetlane są wszystkie klucze odzyskiwania, które są dostępne dla urządzenia.

  3. Sprawdź, czy identyfikator klucza odzyskiwania podany przez użytkownika pasuje do tego, który jest wyświetlany we właściwościach urządzenia.
  4. Jeśli identyfikatory kluczy odzyskiwania są takie same, podaj użytkownikowi klucz odzyskiwania, który jest również wyświetlany we właściwościach urządzenia.

Użytkownik wprowadza klucz odzyskiwania i uzyskuje dostęp do urządzenia.

Przejdź do góry