Usuwanie obszaru roboczego firmy

Możesz usunąć obszar roboczy firmy, jeśli ta firma podjęła decyzję o zaprzestaniu korzystania z obszaru roboczego.

W celu usunięcia obszaru roboczego firmy:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli nie zalogowałeś się na swoje konto na stronie Kaspersky Business Hub:
   1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do Kaspersky Business Hub.
   2. Zaloguj się na swoje konto Kaspersky Business Hub, określając nazwę użytkownika i hasło.
   3. Jeśli skonfigurujesz weryfikację dwuetapową, wprowadź jednorazowy kod zabezpieczający który jest wysyłany do Ciebie SMS-em lub generowany w aplikacji uwierzytelniającej (w zależności od skonfigurowanej metody weryfikacji dwuetapowej).
  • Jeśli aktualnie pracujesz z Konsolą zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud, z listy rozwijalnej po lewej stronie wybierz Zarządzaj obszarami roboczymi.

  Na stronie portalu zostanie wyświetlona lista firm, dla których jesteś administratorem.

 2. Wybierz obszar roboczy, który chcesz usunąć.
 3. W prawej części okna, w sekcji zawierającej wybrany obszar roboczy kliknij ikonę Usuń (Ikona Usuń).

  Zostanie otwarte okno Usuń obszar roboczy.

 4. W oknie Usuń obszar roboczy potwierdź chęć usunięcia obszaru roboczego.

Obszar roboczy zostanie oznaczony do usunięcia. Sekcja z informacjami dla obszaru roboczego zostanie oznaczona czerwoną ramką.

Sekcja z informacjami dla obszaru roboczego zostanie zduplikowana w dolnej części strony, w sekcji Oznaczone do usunięcia.

Nie możesz przejść do obszaru roboczego oznaczonego do usunięcia i zarządzać nim.

Jeśli nie mogłeś oznaczyć obszaru roboczego do usunięcia, skontaktuj się z pomocą techniczną Kaspersky. Po otrzymaniu zgłoszenia przez inżyniera pomocy technicznej w Kaspersky, obszar roboczy firmy zostanie usunięty.

Obszary robocze, które są oznaczone do usunięcia, mogą pozostać w tym stanie przez okres siedmiu dni od oznaczenia. Po siedmiu dniach, zostaną automatycznie usunięte.

W tym okresie możesz wymusić usunięcie obszaru roboczego, który jest oznaczony do usunięcia lub anulować usunięcie obszaru roboczego.

W celu wymuszenia usunięcia obszaru roboczego firmy:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli nie zalogowałeś się na swoje konto na stronie Kaspersky Business Hub:
   1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do Kaspersky Business Hub.
   2. Zaloguj się na swoje konto Kaspersky Business Hub, określając nazwę użytkownika i hasło.
   3. Jeśli skonfigurujesz weryfikację dwuetapową, wprowadź jednorazowy kod zabezpieczający który jest wysyłany do Ciebie SMS-em lub generowany w aplikacji uwierzytelniającej (w zależności od skonfigurowanej metody weryfikacji dwuetapowej).
  • Jeśli aktualnie pracujesz z Konsolą zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud, z listy rozwijalnej po lewej stronie wybierz Zarządzaj obszarami roboczymi.

  Na stronie portalu zostanie wyświetlona lista firm, dla których jesteś administratorem.

 2. W sekcji Oznaczone do usunięcia, w bloku informacyjnym dla obszaru roboczego oznaczonego do usunięcia kliknij opcję Wymuś usuwanie.

  Zostanie otwarte okno Usuń obszar roboczy.

 3. W oknie Usuń obszar roboczy wprowadź ID obszaru roboczego, który chcesz usunąć.

  Zostaniesz poproszony o potwierdzenie ID obszaru roboczego, aby upewnić się, że nie usuwasz obszaru roboczego przez pomyłkę. Po usunięciu obszaru roboczego nie można go przywrócić.

  Numer ID obszaru roboczego jest wyświetlany w sekcji z informacjami o obszarze roboczym, pod jego nazwą.

  Jeśli aplikacja zabezpieczająca jest chroniona hasłem na zarządzanych urządzeniach, zalecane jest wyłączenie hasła. W przeciwnym razie hasło będzie wciąż aktywne po usunięciu obszaru roboczego, co może spowodować problemy podczas usuwania aplikacji zabezpieczającej z urządzeń.

 4. W oknie Usuń obszar roboczy kliknij OK.

Obszar roboczy zostanie usunięty. Wszystkie dane o użytkownikach, zarządzanych urządzeniach lub podłączonych skrzynkach pocztowych i ich ustawieniach są usuwane.

Po usunięciu obszaru roboczego dla Kaspersky Security for Microsoft Office 365, ochrona odpowiedniej organizacji korzystającej z usługi Office 365 nie jest już zapewniana. Wszelkie dane dotyczące organizacji korzystającej z usługi Office 365 są automatycznie usuwane z serwerów Kaspersky.

Jeśli więcej niż jedno rozwiązanie Kaspersky zostało użyte w firmie, której obszar roboczy został usunięty, ikona odpowiadająca usuniętemu obszarowi roboczemu stanie się przyciemniona na liście firm na stronie Twojego konta na stronie Kaspersky Business Hub. Dane o firmie i jej administratorach będą dalej przechowywane na portalu.

Jeśli w firmie było używane tylko jedno rozwiązanie, którego obszar roboczy został usunięty, dane dotyczące tej firmy zostają usunięte wraz z obszarem roboczym rozwiązania programowego. Usunięta firma i obszar roboczy nie są już wyświetlane na liście firm na Twoim koncie na stronie Kaspersky Business Hub. Informacje o administratorach firmy także zostają usunięte.

Po wygaśnięciu okresu licencjonowania, obszar roboczy firmy zostanie usunięty automatycznie zgodnie z zasadami usuwania danych.

Zobacz również:

Usuwanie konta na stronie Kaspersky Business Hub

Przejdź do góry