Konfigurowanie instalacji poprawki

W celu skonfigurowania instalacji poprawki:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąZarządzanie poprawkami.
 3. Kliknij odnośnik Ustawienia instalacji poprawki.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia instalacji poprawki.

 4. Na liście Tryb instalacji wybierz żądaną wartość:
  • Zainstaluj tylko zatwierdzone poprawki (domyślnie).

   Możesz zatwierdzić poprawki, które muszą być zainstalowane i pominąć poprawki, które nie muszą być zainstalowane.

   Na przykład, najpierw możesz sprawdzić instalację poprawek w środowisku testowym i upewnić się, że nie przeszkadzają w działaniu urządzeń, a dopiero potem zezwolić na instalację tych poprawek na zarządzanych urządzeniach.

  • Zainstaluj wszystkie poprawki
 5. Na liście Obszar instalacji wybierz, czy poprawki muszą zostać zainstalowane na dowolnym typie urządzenia lub czy muszą zostać zainstalowane oddzielnie na serwerach lub stacjach roboczych.
 6. Na liście Terminarz instalacji wybierz żądaną wartość:
  • Wyłączono (domyślnie)—Instalacja poprawki nigdy nie zostanie uruchomiona.
  • Co tydzień—Określ dzień tygodnia oraz godzinę uruchomienia instalacji poprawki.

   Instalacja łat będzie uruchamiana o określonej godzinie w strefie czasowej UTC±00:00. Jeśli chronione urządzenie jest w trybie offline w zaplanowanym czasie, zadanie zostanie uruchomione, gdy tylko urządzenie przejdzie w tryb online.

  • Codziennie—Określ godzinę uruchomienia instalacji poprawki.

   Instalacja łat będzie uruchamiana o określonej godzinie w strefie czasowej UTC±00:00. Jeśli chronione urządzenie jest w trybie offline w zaplanowanym czasie, zadanie zostanie uruchomione, gdy tylko urządzenie przejdzie w tryb online.

 7. Jeśli opcja Rozpocznij instalację przy ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu urządzenia jest włączona, poprawki są instalowane, gdy urządzenie zostaje uruchomione ponownie lub zamknięte. W przeciwnym razie poprawki są instalowane zgodnie z terminarzem.

  Użyj tej opcji, jeśli instalowanie poprawki może wpływać na działanie urządzenia.

 8. Pod sekcją Opcja ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz, co zrobić, jeśli instalacja poprawki wymaga ponownego uruchomienia systemu operacyjnego urządzenia:
  • Nie uruchamiaj urządzenia ponownie

   Zarządzane urządzenia nie są automatycznie uruchamiane ponownie po działaniu. Aby zakończyć, działanie, użytkownicy muszą uruchomić ponownie swoje urządzenia. Ta opcja jest odpowiednia dla serwerów i innych urządzeń, gdzie stałe działanie jest krytyczne.

  • Uruchom urządzenie ponownie

   Zarządzane urządzenia są zawsze automatycznie uruchamiane ponownie, jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do zakończenia działania. Ta opcja jest przydatna dla urządzeń, które oferują regularne przerwy w działaniu (zamknięcie lub ponowne uruchomienie).

  • Pytaj użytkownika o akcję

   Przypomnienie o ponownym uruchomieniu jest wyświetlane na ekranie zarządzanego urządzenia, z monitem o jego ręczne ponowne uruchomienie. Możesz zmienić treść wiadomości dla użytkownika. Ta opcja jest najbardziej odpowiednia dla stacji roboczych, gdzie użytkownicy muszą wybrać najodpowiedniejszy czas ponownego uruchomienia.

   Jeśli opcja Uruchom urządzenie ponownie po czasie bezczynności dłuższym niż 30 minut jest włączona, po wyświetleniu monitu, aplikacja wymusza ponowne uruchomienie systemu operacyjnego po upływie określonego przedziału czasu. W innym przypadku użytkownicy muszą ręcznie uruchomić ponownie swoje urządzenia.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Instalacja poprawki została skonfigurowana.

Przejdź do góry