Konfiguracja instalacji aktualizacji

W celu skonfigurowania instalacji aktualizacji:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąOcena luk i Zarządzanie poprawkami.
 3. W obszarze Poprawki i aktualizacje kliknij przycisk Podgląd.
 4. Kliknij UstawieniaZgodnie z terminarzem.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia instalacji aktualizacji.

 5. Na liście Tryb instalacji wybierz żądaną wartość:
  • Zainstaluj tylko zatwierdzone aktualizacje (domyślnie).

   Możesz zatwierdzić aktualizacje, które muszą być zainstalowane, i pominąć aktualizacje, które nie muszą być zainstalowane.

   Na przykład najpierw możesz sprawdzić instalację aktualizacji w środowisku testowym i upewnić się, że nie przeszkadzają w działaniu urządzeń, a dopiero potem zatwierdzić instalację tych aktualizacji na zarządzanych urządzeniach.

  • Zainstaluj wszystkie aktualizacje

   Wszystkie aktualizacje są instalowane natychmiast po ich wykryciu, zgodnie z innymi ustawieniami instalacji.

 6. Na liście Typ urządzenia wybierz, czy aktualizacje muszą zostać zainstalowane na dowolnym typie urządzenia, tylko na serwerach lub stacjach roboczych.
 7. Na liście Terminarz instalacji wybierz żądaną wartość:
  • Wyłączono (domyślnie) – Instalacja aktualizacji nigdy nie zostanie uruchomiona.
  • Co tydzień – Określ dzień tygodnia oraz godzinę (ze strefą czasową) uruchomienia instalacji aktualizacji.

   Jeśli chronione urządzenie jest w trybie offline w zaplanowanym czasie, zadanie zostanie uruchomione, gdy tylko urządzenie przejdzie w tryb online.

  • Codziennie – Określ godzinę (ze strefą czasową) uruchomienia instalacji aktualizacji.

   Jeśli chronione urządzenie jest w trybie offline w zaplanowanym czasie, zadanie zostanie uruchomione, gdy tylko urządzenie przejdzie w tryb online.

 8. Jeśli opcja Rozpocznij instalację przy ponownym uruchomieniu lub wyłączeniu urządzenia jest włączona, aktualizacje są instalowane, gdy urządzenie zostaje uruchomione ponownie lub zamknięte. W przeciwnym razie aktualizacje są instalowane zgodnie z terminarzem.

  Użyj tej opcji, jeśli instalowanie aktualizacji może wpływać na działanie urządzenia.

 9. Pod sekcją Opcja ponownego uruchomienia systemu operacyjnego wybierz, co zrobić, jeśli instalacja aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia systemu operacyjnego urządzenia:
  • Nie uruchamiaj urządzenia ponownie

   Zarządzane urządzenia nie są automatycznie uruchamiane ponownie po działaniu. Aby zakończyć, działanie, użytkownicy muszą uruchomić ponownie swoje urządzenia. Ta opcja jest odpowiednia dla serwerów i innych urządzeń, gdzie stałe działanie jest krytyczne.

  • Uruchom urządzenie ponownie

   Zarządzane urządzenia są zawsze automatycznie uruchamiane ponownie, jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do zakończenia działania. Ta opcja jest przydatna dla urządzeń, w przypadku których regularne przerwy w działaniu (zamknięcie lub ponowne uruchomienie) są akceptowalne.

  • Pytaj użytkownika o akcję

   Przypomnienie o ponownym uruchomieniu jest wyświetlane na ekranie zarządzanego urządzenia, z monitem o jego ręczne ponowne uruchomienie. Możesz zmienić treść wiadomości dla użytkownika. Ta opcja jest najbardziej odpowiednia dla stacji roboczych, gdzie użytkownicy muszą wybrać najodpowiedniejszy czas ponownego uruchomienia.

   Jeśli opcja Uruchom urządzenie ponownie po jest włączona, po wyświetleniu monitu, aplikacja wymusza ponowne uruchomienie systemu operacyjnego po upływie określonego przedziału czasu. W innym przypadku użytkownicy muszą ręcznie uruchomić ponownie swoje urządzenia. W razie potrzeby zmień domyślną wartość interwału (30 minut).

 10. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Instalacja aktualizacji została skonfigurowana.

W dowolnym momencie możesz także uruchomić instalację wszystkich zaplanowanych aktualizacji, klikając przycisk Ustawienia, a następnie wybierając parametr Niezaplanowane. Instalacja aktualizacji rozpocznie się w optymalnym czasie oszacowanym przez aplikację zabezpieczającą.

Przejdź do góry