Zatwierdzanie poprawek

Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia wybranie poprawek, które zostaną zainstalowane na zarządzanych urządzeniach.

Możesz zatwierdzić poprawki, które muszą być zainstalowane i pominąć poprawki, które nie muszą być zainstalowane. Możesz także anulować zatwierdzenie poprawki, na przykład, jeśli się rozmyślisz.

Na przykład, najpierw możesz sprawdzić instalację poprawek w środowisku testowym i upewnić się, że nie przeszkadzają w działaniu urządzeń, a dopiero potem zatwierdzić instalację tych poprawek na zarządzanych urządzeniach.

W celu zatwierdzenia poprawki:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąZarządzanie poprawkami.
 3. Kliknij nazwę poprawki ze stanem instalacji Oczekująca akceptacja lub Oczekująca Umowa licencyjna. Jeśli to konieczne, w pierwszej kolejności możesz wybrać odpowiednią wartość w filtrze Stan instalacji.

  Zostanie otwarte okno Właściwości poprawki.

 4. Kliknij przycisk Zaakceptuj instalację poprawki.
 5. Jeśli zainstalowanie poprawki wymaga zaakceptowania Umów licencyjnych, zostanie otwarte okno Umowy licencyjne dla <nazwa aplikacji>.
 6. Uważnie przeczytaj treści Umów licencyjnych znajdujących się w oknie.

  Jeśli akceptujesz warunki Umów licencyjnych, zaznacz pola obok Umów licencyjnych, a następnie kliknij przycisk Akceptuję warunki. Jeśli nie zaakceptujesz warunków Umów licencyjnych dla poprawki, poprawka nie zostanie zatwierdzona.

Poprawka została zatwierdzona. Stan instalacji poprawki zmieni się na Planowane (jeśli terminarz instalacji poprawki jest włączony) lub Terminarz instalacji jest wyłączony (jeśli terminarz instalacji poprawki jest wyłączony). Zatwierdzone poprawki są instalowane na zarządzanych urządzeniach zgodnie z ustawieniami instalacji poprawki.

Jeśli stan zatwierdzonej poprawki to Oczekujące. Zatwierdź inne poprawki dla tej aplikacji, oznacza to, że łaty nie można zainstalować na urządzeniach, ponieważ istnieją połączone poprawki dla tej samej aplikacji. Znajdź inne poprawki i zatwierdź je.

W celu anulowania zatwierdzenia poprawki:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W Konsoli zarządzającej wybierz sekcję Zarządzanie ochronąZarządzanie poprawkami.
 3. Kliknij nazwę poprawki ze stanem instalacji Planowane lub Terminarz instalacji jest wyłączony. Jeśli to konieczne, w pierwszej kolejności możesz wybrać odpowiednią wartość w filtrze Stan instalacji.

  Zostanie otwarte okno Właściwości poprawki.

 4. Kliknij odnośnik Anuluj instalację.

Poprawka została odrzucona. Stan instalacji poprawki zmieni się na Oczekująca akceptacja. Odrzucone poprawki nie są instalowane na zarządzanych urządzeniach.

Jeśli przed odrzuceniem poprawka została już zainstalowana na niektórych urządzeniach, nie zostanie odinstalowana z urządzeń. Po prostu nie zostanie zainstalowana na innych urządzeniach w przyszłości.

Przejdź do góry