Konfigurowanie wykrywania luk

W celu skonfigurowania wykrywania luk:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąOcena luk.
 3. Kliknij odnośnik Ustawienia wykrywania luk.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia wykrywania luk.

 4. Na liście Terminarz wykrywania luk wybierz żądaną wartość:
  • Wyłączono (domyślnie)—Wykrywanie luk nigdy nie zostanie uruchomione.
  • Co tydzień—Określ dzień tygodnia oraz godzinę uruchomienia wykrywania luk.

   Wykrywanie luk będzie działać o określonej godzinie w strefie czasowej każdego chronionego urządzenia. Jeśli chronione urządzenie jest w trybie offline w zaplanowanym czasie, zadanie zostanie uruchomione, gdy tylko urządzenie przejdzie w tryb online.

  • Codziennie—Określ godzinę uruchomienia wykrywania luk.

   Wykrywanie luk będzie działać o określonej godzinie w strefie czasowej każdego chronionego urządzenia. Jeśli chronione urządzenie jest w trybie offline w zaplanowanym czasie, zadanie zostanie uruchomione, gdy tylko urządzenie przejdzie w tryb online.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Wykrywanie luk zostanie skonfigurowane.

Przejdź do góry