Zarządzanie poprawkami

Ta sekcja zawiera informacje o instalowaniu poprawek oprogramowania, które eliminują luki w oprogramowaniu wykryte na zarządzanych urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowałeś Kaspersky Endpoint Security Cloud za pomocą licencji dla Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro.

W tej sekcji

Informacje o Zarządzaniu poprawkami

Konfigurowanie instalacji poprawki

Zatwierdzanie poprawek

Przejdź do góry