Praca z raportami

Ta sekcja wyświetla działania, które możesz wykonać na raportach dotyczących ochrony urządzeń:

Możesz także skonfigurować regularne dostarczanie raportów za pośrednictwem poczty e-mail.

W celu wygenerowania raportu:

Na zakładce Raporty kliknij odnośnik z nazwą raportu.

Raport jest wyświetlany w nowym oknie. W górnej części okna wyświetlany jest tytuł. Tytuł zawiera nazwę raportu, datę i godzinę wygenerowania raportu. Pod tytułem wyświetlany jest wiersz z całkowitą liczbą oraz wykres (jeśli dotyczy danego raportu) wraz z legendą. Pod tabelą z raportem wyświetlane są dane. Jeśli nie ma danych do wygenerowania raportu, wyświetlony zostanie odpowiedni tekst.

Możesz przejrzeć właściwości urządzeń wymienionych w raporcie. Możesz także sortować dane w raporcie według dowolnej kolumny. Domyślnie, dane są posortowane według kolumny Urządzenie.

W celu przejrzenia właściwości urządzenia:

W kolumnie Urządzenie kliknij odnośnik z nazwą urządzenia.

Zostanie otwarta strona właściwości urządzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie odnalezione, zostanie otwarta sekcja Urządzenia.

W celu posortowania danych w raporcie:

Kliknij odnośnik zawierający nazwę kolumny.

Nazwa kolumny jest wyświetlana dużymi literami. Obok nazwy kolumny jest wyświetlany znak strzałki skierowanej w górę (˄) wskazujący kierunek sortowania. Aby zmienić kierunek sortowania, kliknij ten znak jeszcze raz. Teraz obok nazwy kolumny pojawi się znak strzałki skierowanej w dół (˅).

W celu utworzenia pliku PDF lub CSV raportu:

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Raport w formacie PDF lub CSV zostanie pobrany na urządzenie.

Dane w raporcie w formacie PDF lub CSV mogą się różnić od danych w tym samym raporcie wyświetlanym na ekranie, ponieważ podczas tworzenia pliku generujesz raport w innym momencie w czasie.

Przejdź do góry