Role użytkowników i zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Sekcja ta zawiera informacje na temat ról użytkownika w Kaspersky Endpoint Security Cloud, przyznawania użytkownikowi uprawnień administratora i odbierania użytkownikowi uprawnień administratora.

W tej sekcji

Informacje o rolach użytkownika w Kaspersky Endpoint Security Cloud

Nadawanie użytkownikowi uprawnień administratora

Odbieranie użytkownikowi uprawnień administratora

Przejdź do góry