Podłączanie urządzeń mobilnych

Poniżej opisany jest proces podłączania urządzeń mobilnych do Kaspersky Endpoint Security Cloud:

 1. Przy użyciu Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud administrator wysyła wiadomości do użytkowników urządzeń mobilnych w celu poproszenia ich o podłączenie urządzeń.

  Możesz wysłać tylko wiadomość z instrukcjami do użytkowników, których adresy e-mail zostały dodane do Konsoli zarządzającej.

  Korzystając z wiadomości zawierającej instrukcje, użytkownik może tylko podłączyć jedno urządzenie. Aby chronić kilka urządzeń należących do jednego użytkownika, musisz wysłać do tego użytkownika oddzielną wiadomość dla każdego urządzenia.

 2. Użytkownik kliknie odnośnik w wiadomości lub użyje załączonego kodu QR do pobrania i zainstalowania aplikacji zabezpieczającej na swoim urządzeniu.
 3. Kaspersky Endpoint Security Cloud wykrywa typ systemu operacyjnego (czy to Android, czy iOS) na urządzeniu. Sprawdza również, czy w obszarze roboczym firmy znajduje się certyfikat APNs. W zależności od typu systemu operacyjnego i dostępności certyfikatu, Kaspersky Endpoint Security Cloud wyświetli pytanie o pobranie niezbędnego oprogramowania na urządzenie:
  • Urządzenie Android.

   Kaspersky Endpoint Security Cloud przekierowuje użytkownika do Google Play. Aplikacja Google Play musi wcześniej zostać wybrana jako domyślny sklep aplikacji na urządzeniu. Użytkownik pobiera i instaluje Kaspersky Endpoint Security for Android. Jeśli program Kaspersky Endpoint Security for Android został uruchomiony, urządzenie łączy się z Kaspersky Endpoint Security Cloud.

   Zdarza się, że podczas wstępnej konfiguracji Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniu użytkownika, urządzenie może nie nawiązać połączenia z Kaspersky Endpoint Security Cloud. W tym przypadku użytkownik musi usunąć program Kaspersky Endpoint Security for Android i zainstalować go ponownie. Jeśli aplikacja jest uruchamiana po raz pierwszy, użytkownik może skopiować odnośnik do pobrania z wiadomości e-mail z instrukcjami, a następnie wkleić go w polu Serwer.

  • Urządzenie iOS z zainstalowanym certyfikatem APNs.

   Kaspersky Endpoint Security Cloud automatycznie pobiera profil iOS MDM. Następnie użytkownik musi przejść od ustawień na swoim urządzeniu i zainstalować pobrany profil. Jeśli profil iOS MDM jest zainstalowany, urządzenie iOS łączy się z Kaspersky Endpoint Security Cloud.

   Bez certyfikatu APNs nie jest możliwe zarządzanie urządzeniami iOS.

  Po zainstalowaniu i automatycznym uruchomieniu aplikacji, urządzenie pojawi się na liście urządzeń w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

W celu wysłania do użytkowników wiadomości zawierających instrukcje pobrania i zainstalowania aplikacji zabezpieczającej:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Użytkownicy.

  Sekcja Użytkownicy zawiera listę użytkowników i grup użytkowników, którzy zostali dodani do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Zaznacz pola obok nazw kont użytkowników, do których zamierzasz wysłać wiadomości zawierające instrukcje instalacji aplikacji zabezpieczających na urządzeniach.
 4. Nad listą kont użytkowników kliknij przycisk Wyślij instrukcje.

  Możesz także wysłać wiadomości w oknie szczegółów użytkownika, zapraszając go do zainstalowania aplikacji zabezpieczającej na urządzeniu. Aby wysłać wiadomość z zaproszeniem, kliknij odnośnik z nazwą konta użytkownika na liście użytkowników, a następnie kliknij przycisk Wyślij instrukcje dotyczące instalacji.

  Po zainstalowaniu przez użytkownika aplikacji zabezpieczających i podłączeniu wszystkich urządzeń do Kaspersky Endpoint Security Cloud, informacje na listach Urządzenia i Użytkownicy zostaną zaktualizowane i rozszerzone. Lista Urządzenia będzie wyświetlać podłączone urządzenia. Lista Użytkownicy będzie wyświetlać liczbę urządzeń, które zostały podłączone przez użytkownika, oraz ich odpowiednie stany.

Przejdź do góry