Przeglądanie widżetów

Kaspersky Endpoint Security Cloud umożliwia monitorowanie trendów bezpieczeństwa w sieci organizacji poprzez graficzne wyświetlanie informacji. Informacje są wyświetlane jako zestaw widżetów, przedstawione w postaci diagramu pierścieniowego, tabeli i wykresów. Informacje wyświetlone w widżetach nie są aktualizowane automatycznie. Możesz użyć funkcji odświeżania swojej przeglądarki, aby zaktualizować widżety.

Każdy widżet zawiera informacje o wszystkich zarządzanych urządzeniach w organizacji. O ile nie określono inaczej, widżety pokazują informacje z ostatnich 30 dni.

Niektóre widżety zawierają informacje tekstowe z odnośnikami. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje, klikając odnośnik.

Widżety są wyświetlane w Panel informacyjny → zakładka Monitorowanie Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Informacje, jakie należy znać na temat niektórych widżetów:

Jeśli klikniesz odnośnik w jednym z widżetów, który wyświetla informacje o urządzeniach (na przykład: Stan ochrony urządzeń), Konsola zarządzająca wyświetla listę urządzeń z informacjami filtrowanymi zgodnie z Twoim wyborem. To samo dotyczy widżetów, które wyświetlają informacje o użytkownikach (na przykład: Użytkownicy bez urządzeń) i o lukach (na przykład: Urządzenia według priorytetu wykrytych luk).

Przejdź do góry