Konfigurowanie skanowania antywirusowego na urządzeniach Windows i Mac

Jeśli na komputerach użytkowników jest zainstalowana aplikacja innej firmy, która gromadzi i wysyła informacje w celu dalszego przetworzenia, aplikacja zabezpieczająca Kaspersky może zaklasyfikować ją jako szkodliwą. Aby tego uniknąć, możesz wykluczyć tę aplikację ze skanowania.

W celu skonfigurowania terminarza uruchamiania skanowania antywirusowego na urządzeniach Windows lub urządzeniach Mac:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Ustawienia skanowania antywirusowego.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia skanowania antywirusowego.

 4. W oknie Ustawienia skanowania antywirusowego kliknij przycisk Windows lub Mac w zależności od systemu operacyjnego urządzeń, dla których chcesz skonfigurować skanowanie antywirusowe.

  Domyślnie wybrany jest przycisk Windows.

 5. W sekcji Poziom ochrony wybierz poziom:
  • Wysoki.

   ten poziom zapewnia kompleksową ochronę. Wybierz ten poziom ochrony, jeśli istnieje wysokie ryzyko infekcji urządzeń Windows lub urządzeń Mac.

  • Średni (zalecany).

   Ten poziom jest postrzegany jako optymalny i jest zalecany wszystkim użytkownikom. Średni poziom ochrony jest wybrany domyślnie.

  • Niski.

   Ten poziom zapewnia minimalną ochronę i maksymalną wydajność zarządzanych urządzeń.

 6. Dla urządzeń Windows, w sekcji Wstrzymaj skanowanie antywirusowe zaznacz pole Zezwól na wstrzymanie skanowania antywirusowego do czasu przejścia komputera w tryb uśpienia (jeśli to konieczne).

  Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

 7. W sekcji Tryb uruchamiania zadania skanowania antywirusowego wybierz tryb:
  • Podczas uruchamiania aplikacji zabezpieczającej.

   To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń Mac. Skanowanie jest uruchamiane automatycznie po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu Mac.

  • Zgodnie z terminarzem.

   Skanowanie jest uruchamiane automatycznie, zgodnie ze skonfigurowanym terminarzem. W przypadku urządzeń Mac domyślnie zaznaczona jest opcja Zgodnie z terminarzem. Jeśli wybrałeś tę opcję, w sekcji Ustawienia trybu "Zgodnie z terminarzem" skonfiguruj terminarz skanowania antywirusowego.

  • Ręcznie.

   użytkownik ręcznie uruchamia skanowanie na swoim urządzeniu Windows lub urządzeniu Mac. W tym przypadku użytkownicy samodzielnie wybierają częstotliwość i czas uruchamiania skanowania antywirusowego. W przypadku urządzeń z systemem Windows domyślnie zaznaczona jest opcja Ręcznie.

 8. W sekcji Zaawansowane ustawienia skanowania antywirusowego zdefiniuj zaawansowane ustawienia uruchamiania skanowania antywirusowego:
  • Uruchom pominięte zadania skanowania.

   Zaznacz to pole, aby uruchamiać zaplanowane zadania skanowania, które zostały pominięte (gdy urządzenie było wyłączone lub niedostępne). Jeśli to pole jest zaznaczone, każde pominięte skanowanie zostanie wykonane po ponownym włączeniu urządzenia. W przypadku urządzeń z systemem Windows to pole wyboru domyślnie nie jest zaznaczone; w przypadku urządzeń Mac jest domyślnie zaznaczone.

  • Automatycznie zdefiniuj przedział dla losowego czasu uruchamiania zadania skanowania.

   Zaznacz to pole, aby uruchomić skanowanie antywirusowe na urządzeniach Windows lub urządzeniach Mac losowo w obrębie określonego przedziału czasu zamiast uruchamiać je dokładnie według terminarzu. W przypadku urządzeń z systemem Windows to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone; w przypadku urządzeń Mac domyślnie nie jest zaznaczone. Jeśli zaznaczone jest to pole, rozproszony czas uruchamiania jest wyliczany automatycznie podczas tworzenia zadania w zależności od liczby urządzeń Windows lub urządzeń Mac, do których zadanie jest przypisane.

   Możesz zmienić rozproszony interwał uruchamiania, usuwając zaznaczenie pola wyboru Automatycznie zdefiniuj przedział dla losowego czasu uruchamiania zadania skanowania i zaznaczając pole wyboru Losuj czas uruchamiania zadania w przedziale (min). Rozproszony czas uruchomienia zadania pozwala uniknąć dużej liczby jednoczesnych żądań urządzeń Windows lub urządzeń Mac wysyłanych do Kaspersky Endpoint Security Cloud podczas uruchamiania zadania skanowania antywirusowego. Domyślnie, pole Losuj czas uruchamiania zadania w przedziale (min) jest odznaczone.

  • Zatrzymaj, jeśli zadanie jest wykonywane dłużej niż (min).

   To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń Windows. Zaznacz to pole, aby ograniczyć przedział czasu skanowania antywirusowego i zwolnić zasoby urządzenia Windows dla innych zadań. Jeśli zaznaczyłeś to pole, ustaw limit czasu trwania skanowania antywirusowego w przedziale od 1 minuty do 999 minut. Jeśli limit czasu zostanie przekroczony, zostanie wymuszone zakończenie skanowania. Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

 9. Kliknij przycisk Zapisz w dolnej części okna Ustawienia skanowania antywirusowego.

Skanowanie antywirusowe na urządzeniach Windows i urządzeniach Mac zostanie wykonane zgodnie z określonymi ustawieniami.

Jeśli to konieczne, możesz także ręcznie uruchomić i zatrzymać skanowanie antywirusowe na urządzeniach Windows i urządzeniach Mac.

Przejdź do góry